Vergoeding compressieapparatuur

Wat krijg je vergoed voor compressieapparatuur? Bekijk de vergoeding in onze zorgverzekeringen.

Wat krijg je vergoed?

Compressieapparatuur vergoeden wij uit de basisverzekering. Je komt voor vergoeding in aanmerking als je een akkoordverklaring van ons hebt en als er sprake is van:

 • lymfoedemen van primaire of secundaire aard, van arm of been
 • veneuze, post-trombotische klachten, met oedeem
 • slecht werkende kuitspierpomp, die aanleiding geeft tot oedeem en ulcera
 • een borstamputatie waar lymfeklieren worden verwijderd
 • al bestaande Ulcera Cruris met oedeemvorming

Je krijgt deze vergoeding als je naar een leverancier gaat waarmee afspraken zijn gemaakt over kwaliteit en prijzen. Ga je naar een niet-gecontracteerde leverancier? Dan krijg je misschien niet alles vergoed. Lees meer over de vergoeding van gecontracteerde en niet-gecontracteerde zorg.

Eigen bijdrage

Je hoeft geen wettelijke eigen bijdrage te betalen.

Eigen risico

Je hoeft geen eigen risico te betalen.

Waar kan je terecht?

Op zoek naar een gecontracteerde leverancier? Vind een leverancier.

Je moet vooraf altijd een akkoordverklaring bij ons aanvragen. Stuur hierbij de medische diagnose van je specialist en een offerte van de leverancier mee. Ga je naar een niet-gecontracteerde leverancier en heb je een vervolgaanvraag? Dan moet je ook altijd een akkoordverklaring bij ons aanvragen.

Voordelen als je naar een gecontracteerde leverancier gaat:

 • Kwalitatief goed hulpmiddel. De geleverde hulpmiddelen voldoen aan de geldende kwaliteitseisen.
 • Omruilgarantie van 6 maanden, als aanpassing/omruiling nodig is.
 • Geen lange wachttijden. De zorgaanbieder neemt binnen 2 werkdagen na ontvangst van de akkoordverklaring contact met je op t.b.v. een indicatiestelling.
 • Snelle levering. Het hulpmiddel wordt binnen 5 werkdagen na indicatiestelling geleverd.
 • Garantie van 12 maanden op de compressor en 6 maanden op de manchet.
 • Uitvoerige instructie bij de eerste aflevering door een ervaren en speciaal daartoe opgeleide medewerker van de leverancier.

Heb je geen goed hulpmiddel meer? Neem dan contact op met een leverancier waarmee we afspraken hebben gemaakt. De leverancier beoordeelt dan of je in aanmerking komt voor een nieuw hulpmiddel.

Je leent de apparatuur. Heb je het niet meer nodig? Dan moet je dit melden aan de leverancier en aan de afdeling Medische Beoordelingen. Het hulpmiddel wordt dan weer bij je opgehaald.

Accountteam PZP