Vergoeding compressieapparatuur

Wat krijg je vergoed voor compressieapparatuur? Bekijk de vergoeding in onze zorgverzekeringen.

Wat krijg je vergoed?

Compressieapparatuur vergoeden wij uit de basisverzekering. Je komt voor vergoeding in aanmerking als je een akkoordverklaring van ons hebt.

Je krijgt deze vergoeding als je naar een leverancier gaat waarmee afspraken zijn gemaakt over kwaliteit en prijzen. Ga je naar een niet-gecontracteerde leverancier? Dan krijg je misschien niet alles vergoed. Lees meer over de vergoeding van gecontracteerde en niet-gecontracteerde zorg.

Eigen bijdrage

Je hoeft geen wettelijke eigen bijdrage te betalen.

Eigen risico

Je hoeft geen eigen risico te betalen.

Je betaalt wel eigen risico over de manchetten die horen bij de compressieapparatuur.

Waar kan je terecht?

Op zoek naar een leverancier met een contract voor compressieapparatuur? Vind een leverancier bij je in de buurt.

Je leverancier moet vooraf altijd een akkoordverklaring bij ons aanvragen. Wij hebben hierbij de medische diagnose van je specialist en een offerte van de leverancier nodig. Ga je naar een niet-gecontracteerde leverancier en heb je een vervolgaanvraag? Dan moet je ook altijd een akkoordverklaring bij ons aanvragen.

Heb je geen goed hulpmiddel meer? Neem dan contact op met een leverancier waarmee we afspraken hebben gemaakt. De leverancier beoordeelt dan of je in aanmerking komt voor een nieuw hulpmiddel.

Je leent de apparatuur. Heb je het niet meer nodig? Dan moet je dit melden aan je leverancier. Het hulpmiddel wordt dan weer bij je opgehaald.

Nog vragen? We zijn er voor je

Naar boven