Vergoeding zorg voor zintuiglijk beperkten

Wat krijg je vergoed voor zorg bij een zintuiglijke beperking? Bekijk de vergoeding in onze zorgverzekeringen.

Wat krijg je vergoed?

Behandeling

Je krijgt de behandeling van een zintuiglijke beperking vergoed uit de basisverzekering. Het gaat om zorg voor mensen die slechtziend, blind, slechthorend en/of doof zijn of een spraak-taalontwikkelingsstoornis hebben. Een behandeling zonder opname komt het meest voor. Je leert omgaan met de beperking om zo zelfstandig mogelijk te leven. Bijvoorbeeld door het leren van gebarentaal.

Van wie heb je een verwijzing nodig?

  • Een medisch specialist of een klinisch fysicus audiologisch centrum als de beperking niet eerder is vastgesteld of als de beperking is gewijzigd.
  • Een huisarts of jeugdarts als de beperking wel eerder is vastgesteld maar er een samenhangende zorgbehoefte bijkomt.
  • Je hebt geen verwijzing nodig als het gaat om eenvoudige revalidatie bij een zorginstelling met een contract voor je behandeling. Je zorginstelling weet wanneer hier sprake van is.

Opname 

Is opname medisch noodzakelijk? Dan wordt deze ook vergoed. Duurt je verblijf langer dan 1 jaar? Dan heb je een akkoordverklaring nodig. De zorginstellingen die deze zorg bieden, weten wanneer je voor opname in aanmerking komt en wanneer een akkoordverklaring nodig is.

Reiskosten

Gaat jij of je kind voor behandeling naar een instelling? Mogelijk kom je in aanmerking voor ziekenvervoer. Je hebt hiervoor een machtiging van ons nodig.

Je krijgt deze vergoeding als je naar een zorgverlener met een contract voor je behandeling gaat. Met deze zorgverleners hebben wij namelijk afspraken gemaakt over kwaliteit en prijzen. Ga je naar zorgverlener zonder contract? Dan krijg je misschien niet alles vergoed.

Eigen bijdrage

Je hoeft geen wettelijke Bedrag dat je zelf betaalt voor zorg, medicijnen of hulpmiddelen. De eigen bijdrage staat los van het eigen risico en wordt niet verrekend met het eigen risico. Lees meer over het verschil tussen eigen bijdrage en eigen risico.
 te betalen.

Eigen risico

In 2024 is het verplicht eigen risico € 385 per jaar.

De vergoeding vanuit de basisverzekering valt onder het eigen risico. Heb je gekozen voor een vrijwillig eigen risico? Dan verrekenen we de kosten eerst met je verplichte eigen risico en daarna met je vrijwillig eigen risico. Als je je eigen risico voldaan hebt, wordt deze zorg uit je verzekering vergoed tot het maximum bedrag waarvoor je bent verzekerd. Het eigen risico geldt voor verzekerden vanaf 18 jaar.

Waar kan je terecht?

Je kunt terecht bij een zorgverlener met een contract voor zorg voor zintuiglijk beperkten:

Zintuiglijk gehandicaptenzorg: hoe snel kan je terecht?

Voor zintuiglijk gehandicaptenzorg zijn er nauwelijks wachtlijsten. Je kunt terecht bij alle zorgaanbieders in Nederland die deze specialistische zorg bieden.

Nog vragen? We zijn er voor je

Naar boven