Vergoeding stoppen met roken

Wil je stoppen met roken? Daar helpt PZP je graag bij. Je basisverzekering vergoedt begeleiding en medicijnen om je daarbij te helpen.

Wat krijg je vergoed?

Je krijgt één keer per jaar vanuit je basisverzekering een vergoeding voor begeleiding bij het stoppen met roken. Soms krijg je vanuit je basisverzekering ook de voorgeschreven medicijnen vergoed.

Stoppen met roken begeleiding en medicijnen vergoed

Stop je met roken in een intensief traject met een stopcoach? Dan krijg je een vergoeding uit de basisverzekering voor individuele begeleiding of groepsbegeleiding . Zowel voor begeleiding op locatie, telefonisch of online.

Vindt je behandelaar dat medicijnen nodig zijn voor je behandeling? Dan krijg je bij intensieve begeleiding deze medicijnen en nicotinevervangende middelen vergoed:

  • Bupropion (Zyban)
  • Varenicline (Champix)
  • Nortriptyline (Nortrilen)
  • Nicotinevervangende middelen, zoals pleisters, zuigtabletten, smelttabletten en kauwgom

Je krijgt de vergoeding als je de medicijnen of nicotinevervangende middelen bestelt bij Apotheek Zorg of de Thuisapotheek. Kies je voor een andere apotheek? Dan krijg je een lagere vergoeding. Lees meer over de vergoeding van niet-gecontracteerde zorg.

Volg je een stoppen-met-rokenprogramma bij Zorroo Zorggroep, het Rode Kruis ziekenhuis of één van de gekwalificeerde stoppen-met-roken begeleidingsapotheken? Dan krijg je van hen je medicijnen of nicotinevervangende middelen.

Eigen bijdrage

Je hoeft geen wettelijke eigen bijdrage te betalen.

Eigen risico

In 2019 is het verplicht eigen risico € 385 per jaar.

De vergoeding vanuit de basisverzekering valt onder het eigen risico. Heb je gekozen voor een vrijwillig eigen risico? Dan verrekenen we de kosten eerst met je verplichte eigen risico en daarna met je vrijwillig eigen risico. Als je je eigen risico voldaan hebt, wordt deze zorg uit je verzekering vergoed tot het maximum bedrag waarvoor je bent verzekerd. Het eigen risico geldt voor verzekerden vanaf 18 jaar.

In sommige gevallen is een stoppen-met-roken training onderdeel van een zorgprogramma (ketenzorg) via je huisarts. In dat geval betaal je geen eigen risico voor de begeleiding, maar wel voor de medicijnen.

Waar kunt u terecht?

Voor intensieve begeleiding bij stoppen met roken kun je terecht bij gekwalificeerde begeleiders. Zoek op "stoppen met roken" in de PZP Zorgvinder. Soms kun je ook bij je eigen huisartsenpraktijk terecht voor (intensieve) begeleiding. Vraag je huisarts naar de mogelijkheden.

Wil je toch naar een niet-gecontracteerde zorgverlener? Let er op dat de zorgverlener is aangesloten bij het Kwaliteitsregister Stoppen met Roken. Anders vergoeden we de behandeling niet.

Adviseert je stopcoach medicijnen? Dan krijg je van je huisarts (of een bevoegde verpleegkundige) een recept voor je medicijnen. Vraag je arts om "SMR" op het recept te zetten. Vervolgens stuur je het recept naar Apotheek Zorg of de Thuisapotheek.