Vergoeding kortdurend verblijf zorginstelling

Wat krijg je vergoed voor kortdurend verblijf in een zorginstelling? Bekijk de vergoeding in onze zorgverzekeringen.

Wat krijg je vergoed?

Heb je geneeskundige zorg nodig en kan je daardoor tijdelijk niet meer thuis wonen? Maar is een ziekenhuisopname niet (meer) nodig? Dan krijg je een vergoeding voor zorg en opvang in een huisartsenhospitaal of verpleeghuis uit je basisverzekering.

Je krijgt deze vergoeding als je naar een zorgverlener met een contract voor je behandeling gaat. Met deze zorgverleners hebben wij namelijk afspraken gemaakt over kwaliteit en prijzen. Ga je naar zorgverlener zonder contract? Dan krijg je misschien niet alles vergoed.

Eigen bijdrage

Je hoeft geen wettelijke Bedrag dat je zelf betaalt voor zorg, medicijnen of hulpmiddelen. De eigen bijdrage staat los van het eigen risico en wordt niet verrekend met het eigen risico. te betalen.

Eigen risico

In 2024 is het verplicht eigen risico € 385 per jaar.

Waar kan je terecht?

Je kunt terecht bij een zorginstelling met een contract voor kortdurend verblijf:

Hoe snel kan je terecht voor kortdurend verblijf (eerstelijnsverblijf)?

We hebben afspraken gemaakt met zorgverleners over de maximale wachttijd voor kortdurend verblijf. Je kunt meestal binnen 48 uur terecht voor kortdurend verblijf (eerstelijnsverblijf).