Vergoeding robotmanipulator en eetapparaten

Wat krijg je vergoed voor een robotmanipulator en eetapparaten? Bekijk de vergoeding in onze zorgverzekeringen.

Wat krijg je vergoed?

Robotmanipulatoren en eetapparaten worden vergoed uit je basisverzekering. Je kunt voor vergoeding van een robotmanipulator in aanmerking komen als:

  • Je dusdanige beperkingen in arm-, hand- en vingerfunctie hebt dat je niet zelfstandig kunt eten of drinken of voorwerpen kan verplaatsen en voor de uitvoering hiervan volledig afhankelijk bent van een professional.
  • Het gebruik ervan om medische redenen noodzakelijk is.

Je krijgt deze vergoeding als je naar een leverancier gaat waarmee afspraken zijn gemaakt over kwaliteit en prijzen. Ga je naar een niet-gecontracteerde leverancier? Dan krijg je misschien niet alles vergoed. Lees meer over de vergoeding van gecontracteerde en niet-gecontracteerde zorg.

In het Reglement Hulpmiddelen vind je welke eisen wij stellen per vergoeding en aan leveranciers.

Eigen bijdrage

Je hoeft geen wettelijke eigen bijdrage te betalen.

Eigen risico

Je hoeft geen eigen risico te betalen.

Waar kan je terecht?

Je kunt terecht bij een leverancier met een contract voor een robotmanipulator of eetapparaten:

Voordelen als je naar een gecontracteerde leverancier gaat:

  • Een kwalitatief goed hulpmiddel, de geleverde hulpmiddelen voldoen aan de geldende kwaliteitseisen.
  • De robotmanipulator of het eetapparaat wordt binnen 4 weken geleverd.
  • Garantie van 5 jaar.
  • Een uitvoerige instructie bij de eerste aflevering door een ervaren en speciaal daartoe opgeleide medewerker van de leverancier.

Je moet vooraf altijd een akkoordverklaring bij ons aanvragen. Daarnaast:

  • Moet je voor vergoeding van een robotmanipulator, een voorschrift hebben van het revalidatiecentrum en een offerte van de leverancier.
  • Moet je voor vergoeding van een eetapparaat, een voorschrift hebben van de specialist die je behandelt met een onderbouwing van de ergotherapeut en een offerte van de leverancier. De specialist moet op het voorschrift de lichamelijke beperkingen aangeven en welke voorziening gewenst is.

Je leent dit hulpmiddel. Individueel aangepaste hulpmiddelen die niet geschikt zijn om nog door iemand anders gebruikt te worden, worden je eigendom.

Heb je geen goed hulpmiddel meer? Neem dan contact op met een gecontracteerde leverancier. De leverancier beoordeelt dan of je in aanmerking komt voor een nieuw hulpmiddel.

Heb je het hulpmiddel niet meer nodig? Neem dan altijd contact op met je leverancier. Het hulpmiddel wordt dan weer bij je opgehaald.

Nog vragen? We zijn er voor je

Naar boven