Vergoeding redressiehelm

Wat krijg je vergoed voor een redressiehelm? Bekijk de vergoeding in onze zorgverzekeringen.

Wat krijg je vergoed?

Een redressiehelm vergoeden wij uit onze aanvullende verzekeringen. Je kind komt voor vergoeding van een redressiehelm in aanmerking als bij plagio- of brachycefalie (scheve schedel of brede schedel) zonder craniosynostose (vergroeien van schedelbeenderen).

Je krijgt in 2018 (net als in 2017) de volgende vergoeding:

Aanvullende verzekering Vergoeding
Jongeren PZP Geen vergoeding
Basis PZP 100% van het marktconforme tarief
Plus PZP 100% van het marktconforme tarief
CZ Top Collectief 100% van het marktconforme tarief

Eigen bijdrage

Je hoeft geen wettelijke eigen bijdrage te betalen.

Eigen risico

Je hoeft geen eigen risico te betalen.

Waar kan je terecht?

Je kunt voor een redressiehelm terecht bij een orthopedisch instrumentmaker.

Je moet altijd vooraf een akkoordverklaring bij ons aanvragen. Stuur hierbij de medische indicatie samen met een offerte van de leverancier mee. Ook heb je een voorschrift nodig van je medisch specialist.

We vermelden op onze website zo zorgvuldig mogelijk onze vergoedingen en voorwaarden. Maar of we uiteindelijk je zorg vergoeden en voor welk bedrag, hangt af van de officiële polisvoorwaarden, vergoedingsoverzichten en reglementen.

Ben je op zoek naar de vergoedingen en voorwaarden van voorgaande jaren? Die vind je op Mijn PZP.

Medische Beoordelingen PZP