Vergoeding schrijf- en rekenmachine

Wat krijg je vergoed voor een schrijf- en rekenmachine? Bekijk de vergoeding in onze zorgverzekeringen.

Wat krijg je vergoed?

Een schrijf- en rekenmachine krijg je vergoed uit je basisverzekering. Je kunt voor vergoeding in aanmerking komen als je voor het onderhouden van maatschappelijke contacten (bijna) helemaal op deze middelen bent aangewezen. Elektronische brailleschrijfmachines worden in het algemeen toegewezen als je zowel visueel als motorisch gehandicapt bent.

Je krijgt deze vergoeding als je naar een leverancier gaat waarmee afspraken zijn gemaakt over kwaliteit en prijzen. Ga je naar een niet-gecontracteerde leverancier? Dan krijg je misschien niet alles vergoed. Lees meer over de vergoeding van gecontracteerde en niet-gecontracteerde zorg.

In het Reglement Hulpmiddelen vind je welke eisen wij stellen per vergoeding en aan leveranciers.

Eigen bijdrage

Je hoeft geen wettelijke eigen bijdrage te betalen.

Eigen risico

Je hoeft geen eigen risico te betalen.

Waar kan je terecht?

Op zoek naar een leverancier met een contract voor schrijf- en rekenmachines? Vind een leverancier bij je in de buurt.

Voordelen als je naar een gecontracteerde leverancier gaat:

  • Een kwalitatief goed hulpmiddel, de geleverde hulpmiddelen voldoen aan de geldende kwaliteitseisen
  • Snelle levering: de schrijf- of rekenmachine wordt binnen 10 werkdagen geleverd
  • Omruilgarantie van 6 maanden en een kwaliteitsgarantie van 2 jaar
  • Een uitvoerige instructie bij de eerste aflevering door een ervaren en speciaal daartoe opgeleide medewerker van de leverancier

Ga je naar een niet-gecontracteerde leverancier? Dan moet je vooraf altijd een akkoordverklaring bij ons aanvragen. Gaat het om een braille schrijfmachine? Dan ontvangen wij bij je aanvraag ook graag een uitgebreide motivatie van een ergotherapeut of visueel adviescentrum.

Je leent dit hulpmiddel. Behalve als het hulpmiddel individueel aangepast moet worden, dan wordt het hulpmiddel je eigendom. Heb je geen goed hulpmiddel meer? Neem dan contact op met een gecontracteerde leverancier. De leverancier beoordeelt dan of je in aanmerking komt voor een nieuw hulpmiddel.

Nog vragen? We zijn er voor je

Naar boven