Vergoeding bekkenfysiotherapie bij urineverlies

Wat krijg je vergoed voor bekkenfysiotherapie bij urineverlies? Bekijk je maximale vergoeding.

Wat krijg je vergoed?

Eerste 9 behandelingen: basisverzekering

Voor bekkenfysiotherapie bij urineverlies krijg je maximaal de eerste 9 behandelingen vergoed uit de basisverzekering. Dit is een éénmalige vergoeding voor de gehele verzekeringsduur. Het genoemde aantal behandelingen is een maximum. In overleg met je fysio- of oefentherapeut en eventueel je verwijzer bepaal je samen hoeveel behandelingen noodzakelijk zijn voor je aandoening.

Wat betaal je zelf naast de vergoeding uit de basisverzekering?

  • Je betaalt wel Bedrag dat je eerst zelf betaalt voordat je een vergoeding krijgt voor zorg. In Nederland kennen we 2 vormen van eigen risico, het verplichte en het vrijwillige eigen risico. Het verplichte eigen risico stelt de overheid vast en is in  2019 € 385. Bovenop het verplichte eigen risico kan je kiezen voor een vrijwillig eigen risico van maximaal € 500. Het eigen risico geldt alleen voor de basisverzekering.
  • Je betaalt geen Bedrag dat je zelf betaalt voor zorg of hulpmiddelen. De eigen bijdrage staat los van het eigen risico en wordt niet verrekend met het eigen risico. Lees meer over het verschil tussen eigen bijdrage en eigen risico.
  • Ga je naar een niet-gecontracteerde bekkenfysiotherapeut? Dan betaal je een deel per behandeling zelf afhankelijk van je basisverzekering

Vanaf 10e behandeling: aanvullende verzekering

Heb je één van onderstaande aanvullende verzekeringen? Dan krijg je na de eerste 9 behandelingen ook nog een vergoeding uit de aanvullende verzekering als je het maximum aantal behandelingen per jaar uit je aanvullende verzekering nog niet hebt bereikt. Het genoemde aantal behandelingen is een maximum. In overleg met je fysio- of oefentherapeut en eventueel je verwijzer bepaal je samen hoeveel behandelingen noodzakelijk zijn voor je aandoening.

Wat betaal je zelf naast de vergoeding uit de aanvullende verzekering?

  • Je betaalt geen eigen risico voor zorg uit de aanvullende verzekering
  • Je betaalt geen eigen bijdrage
  • Ga je naar een niet-gecontracteerde bekkenfysiotherapeut en heb je een aanvullende verzekering Jongeren PZP, Basis PZP of Plus PZP? Dan krijg je een vergoeding van 100% van het marktconforme tarief.
  • Ga je naar een niet-gecontracteerde bekkenfysiotherapeut en heb je een aanvullende verzekering CZ Top Collectief? Dan krijg je een vergoeding van 75% van de nota tot maximaal 75% van het tarief dat wij met gecontracteerde therapeuten hebben afgesproken.

Je vergoeding in 2019:

Aanvullende verzekering Vergoeding
Jongeren PZP € 250,- 
Basis PZP € 250,- (+ screening)
Plus PZP € 550,- (+ screening)
CZ Top Collectief Maximaal 36 behandelingen per jaar

Waar kan je terecht?

Voor PZP worden alleen contracten afgesloten met fysiotherapeuten die geregistreerd staan als bekkenfysiotherapeut in het Centraal Kwaliteitsregister Fysiotherapie (CKF). Zij zijn speciaal opgeleid voor bekkenfysiotherapie en zij hebben kennis van de actuele ontwikkelingen door continue (bij)scholing en opleiding. Je bent hierdoor verzekerd van een behandeling op maat door een fysiotherapeut met specialistische kennis over bekkenbodemklachten. Zo krijg je de beste zorg.

Vind bekkenfysiotherapie bij je in de buurt

Wanneer je naar een niet gecontracteerde zorgverlener gaat, vraag dan vooraf een akkoordverklaring bij ons aan.

Heb je een verwijzing nodig?

Je hebt altijd een verwijzing nodig van je huisarts of medisch specialist. Deze verwijzing is 1 jaar geldig. Heb je hierna nog meer behandelingen nodig? Dan heb je een nieuwe verwijzing nodig. Je behandeling moet binnen 3 maanden na afgifte van de verwijzing starten, anders is de verwijzing niet meer geldig.

Nog vragen? We zijn er voor je