Vergoeding incontinentiemateriaal

Wat krijg je vergoed voor incontinentiemateriaal? Bekijk de vergoeding in onze zorgverzekeringen.

Wat krijg je vergoed?

Heb je last van incontinentie? Dan krijg je een vergoeding vanuit je basisverzekering. Incontinentiemateriaal wordt vergoed als:

  • je urineverlies langer duurt dan 2 maanden of als het verlies van ontlasting langer duurt dan 2 weken en
  • dit urineverlies het dagelijks leven ernstig verstoort en
  • langdurig gebruik noodzakelijk is

Je krijgt ook een vergoeding voor urine-opvangzakken en eventuele hulpstukken voor bevestiging aan het been of het bed en katheters. Dit is inclusief receptaculum en glijvloeistof.

Je krijgt deze vergoeding als je naar een leverancier gaat waarmee afspraken zijn gemaakt over kwaliteit en prijzen. Ga je naar een niet-gecontracteerde leverancier? Dan krijg je misschien niet alles vergoed. Lees meer over de vergoeding van gecontracteerde en niet-gecontracteerde zorg.

In het Reglement Hulpmiddelen vind je welke eisen wij stellen per vergoeding en aan leveranciers.

Eigen bijdrage

Je hoeft geen wettelijke eigen bijdrage te betalen.

Eigen risico

In 2020 is het verplicht eigen risico € 385 per jaar.

De vergoeding vanuit de basisverzekering valt onder het eigen risico. Heb je gekozen voor een vrijwillig eigen risico? Dan verrekenen we de kosten eerst met je verplichte eigen risico en daarna met je vrijwillig eigen risico. Als je je eigen risico voldaan hebt, wordt deze zorg uit je verzekering vergoed tot het maximum bedrag waarvoor je bent verzekerd. Het eigen risico geldt voor verzekerden vanaf 18 jaar.

Waar kan je terecht?

Er zijn afspraken gemaakt met 3 leveranciers voor het leveren van incontinentiemateriaal. Zij voldoen allen aan de eisen die PZP stelt aan de kwaliteit van de hulpmiddelen en de service van de leverancier. Onze gecontracteerde leveranciers bezorgen door heel Nederland aan huis.

  • OneMed B.V. kan je bereiken op telefoonnummer 0800 - 0662 (gratis) op werkdagen van 8:00 tot 21:00 uur. Of kijk op www.bosman.com/PZP.
  • BENU Direct kan je bereiken op telefoonnummer 0800 - 655 55 55 (gratis) op werkdagen van 8:30 tot 18:00 uur. Of kijk op www.benudirect.nl.
  • MediReva kan je bereiken op telefoonnummer 0800 - 0 901 901 (gratis) op werkdagen van 8:30 tot 17:30 uur. Of kijk op www.medireva.nl/PZP.

Je hebt een verwijzing met medische indicatie nodig van je behandelend arts.

Ga je naar een niet-gecontracteerde leverancier? Dan moet je vooraf altijd een akkoordverklaring bij ons aanvragen. Stuur hierbij de medische diagnose van je huisarts of je specialist samen met een offerte van de leverancier mee.

Je kunt voor normale bestellingen en advies tijdens kantooruren terecht bij de leverancier. Voor spoedgevallen is de leverancier 24 uur per dag en 7 dagen in de week bereikbaar. Een spoedlevering vindt, als het nodig is, binnen 4 uur plaats.

Hulpmiddelen: hoe snel kan je terecht?

Heb je hulpmiddelen nodig? Kijk hier voor alle afspraken over wachttijden en bereikbaarheid.