Vergoeding incontinentiemateriaal

Wat krijg je vergoed voor incontinentiemateriaal? Bekijk de vergoeding in onze zorgverzekeringen.

Vergoeding in het kort

Basisverzekering

Incontinentiemateriaal krijg je vergoed uit je basisverzekering

Eigen risico

De vergoeding vanuit de basisverzekering valt onder het eigen risico. In 2024 is het verplicht eigen risico € 385 per jaar.

Heb je gekozen voor een vrijwillig eigen risico? Dan verrekenen we de kosten eerst met je verplichte eigen risico en daarna met je vrijwillig eigen risico. Als je je eigen risico voldaan hebt, wordt deze zorg uit je verzekering vergoed tot het maximum bedrag waarvoor je bent verzekerd. Het eigen risico geldt voor verzekerden vanaf 18 jaar.

Eigen bijdrage

Je betaalt geen Bedrag dat je zelf betaalt voor zorg, medicijnen of hulpmiddelen. De eigen bijdrage staat los van het eigen risico en wordt niet verrekend met het eigen risico.

Wat krijg je vergoed?

Heb je last van incontinentie? Dan krijg je een vergoeding vanuit je basisverzekering. Incontinentiemateriaal wordt vergoed als:

  • je urineverlies langer duurt dan 2 maanden of als het verlies van ontlasting langer duurt dan 2 weken en;
  • dit urineverlies het dagelijks leven ernstig verstoort en;
  • langdurig gebruik noodzakelijk is

Je krijgt ook een vergoeding voor urine-opvangzakken en eventuele hulpstukken voor bevestiging aan het been of het bed en katheters. Dit is inclusief receptaculum en glijvloeistof.

Je krijgt deze vergoeding als je naar een leverancier gaat waarmee afspraken zijn gemaakt over kwaliteit en prijzen. Ga je naar een niet-gecontracteerde leverancier? Dan krijg je misschien niet alles vergoed. Lees meer over de vergoeding van gecontracteerde en niet-gecontracteerde zorg.

In het Reglement Hulpmiddelen vind je welke eisen wij stellen per vergoeding en aan leveranciers.

Waar kan je terecht?

Op zoek naar een leverancier met een contract voor incontinentiemateriaal? Vind een leverancier bij je in de buurt.

Je hebt een verwijzing met medische indicatie nodig van je behandelend arts.

Ga je naar een niet-gecontracteerde leverancier? Dan moet je vooraf altijd een akkoordverklaring bij ons aanvragen. Stuur hierbij de medische diagnose van je huisarts of je specialist samen met een offerte van de leverancier mee.

Hoe snel kan je terecht voor incontinentiemateriaal?

We hebben afspraken gemaakt met zorgverleners over de maximale wachttijd voor incontinentiemateriaal. Bekijk hoe snel de leverancier moet leveren.

Hulpmiddelen: hoe snel kan je terecht?

Heb je hulpmiddelen nodig? Kijk hier voor alle afspraken over wachttijden en bereikbaarheid.