Vergoeding prothese

Wat krijg je vergoed voor een prothese? Bekijk de vergoeding in onze zorgverzekeringen.

Wat krijg je vergoed?

Een prothese krijg je vergoed uit je basisverzekering. Je komt in aanmerking voor vergoeding van een prothese, als je schouder, arm, hand, been of voet helemaal of gedeeltelijk geamputeerd is. Wij vergoeden prothesen die je schouder, arm, hand, been of voet kunnen vervangen.

Je krijgt deze vergoeding als je naar een leverancier gaat waarmee afspraken zijn gemaakt over kwaliteit en prijzen. Ga je naar een niet-gecontracteerde leverancier? Dan krijg je misschien niet alles vergoed. Lees meer over de vergoeding van gecontracteerde en niet-gecontracteerde zorg.

In het Reglement Hulpmiddelen vind je welke eisen wij stellen per vergoeding en aan leveranciers.

Eigen bijdrage

Je hoeft geen wettelijke Bedrag dat je zelf betaalt voor zorg, medicijnen of hulpmiddelen. De eigen bijdrage staat los van het eigen risico en wordt niet verrekend met het eigen risico. Lees meer over het verschil tussen eigen bijdrage en eigen risico.
 te betalen.

Eigen risico

In 2024 is het verplicht eigen risico € 385 per jaar.

De vergoeding vanuit de basisverzekering valt onder het eigen risico. Heb je gekozen voor een vrijwillig eigen risico? Dan verrekenen we de kosten eerst met je verplichte eigen risico en daarna met je vrijwillig eigen risico. Als je je eigen risico voldaan hebt, wordt deze zorg uit je verzekering vergoed tot het maximum bedrag waarvoor je bent verzekerd. Het eigen risico geldt voor verzekerden vanaf 18 jaar.

Waar kan je terecht?

Op zoek naar een leverancier met een contract voor je prothese? Vind een leverancier bij je in de buurt. Zoek op de prothese die je nodig hebt. Bijvoorbeeld armprothese.

Ga je naar een leverancier zonder contract? Dan moet je vooraf altijd een akkoordverklaring bij ons aanvragen. Stuur hierbij een voorschrift van de revalidatiearts en een offerte van de leverancier mee.

Kinderen tot 17 jaar ontvangen de prothese in eigendom; volwassenen ontvangen de prothese in bruikleen. Heb je geen goed hulpmiddel meer? Dan kan je deze laten vervangen. Je moet hiervoor eerst een akkoordverklaring bij ons aanvragen. Stuur hierbij een offerte mee van de leverancier waarbij een toelichting zit over de reden van de vervanging.

Nog vragen? We zijn er voor je

Naar boven