Vergoeding Leefstijlcoaching (gecombineerde leefstijlinterventie)

Leefstijlcoaching (gecombineerde leefstijlinterventie) is advies en begeleiding bij voeding, beweging en gedrag. Het helpt je bij het krijgen van een gezondere leefstijl. Kijk wat je vergoed krijgt voor leefstijlcoaching.

Wat krijg je vergoed?

Je huisarts kan je doorverwijzen voor gecombineerde leefstijlinterventie als je 18 jaar of ouder bent en minimaal een matig verhoogd gewichtsgerelateerd risico (GGR) hebt. Je krijgt een vergoeding voor leefstijlcoaching bij een Body Mass Index (BMI) vanaf:

  • 30
  • 25 en een verhoogd risico op hart- en vaataandoeningen en diabetes type 2
  • 25 en artrose of slaapapneu

PZP vergoedt voor leefstijlcoaching de programma’s CooL, Beweegkuur, SLIMMER en SSIB. Je krijgt deze vergoeding als je naar een erkende leefstijlcoach gaat. En waarmee afspraken zijn gemaakt over kwaliteit en prijzen.

Ga je naar een zorgverlener zonder contract, die niet staat ingeschreven in de door PZP erkende kwaliteitsregisters? Dan krijg je geen vergoeding. Ga je naar een zorgverlener zonder contract, die wel erkend is door PZP? Dan krijg je misschien niet alles vergoed.

Eigen bijdrage

Je hoeft geen wettelijke Bedrag dat je zelf betaalt voor zorg, medicijnen of hulpmiddelen. De eigen bijdrage staat los van het eigen risico en wordt niet verrekend met het eigen risico. Lees meer over het verschil tussen eigen bijdrage en eigen risico.
 te betalen.

Eigen risico

Je hoeft geen Voor sommige zorg betaal je eerst zelf een bedrag. Bijvoorbeeld voor ziekenhuiszorg. Dit bedrag noemen we het eigen risico. Het verplicht eigen risico wordt ieder jaar bepaald door de overheid. In 2023 is dit € 385. Is je eigen risico op? Dan vergoeden wij de zorg. Je kunt bovenop het verplichte eigen risico ook nog een vrijwillig eigen risico kiezen van maximaal € 500. Bijvoorbeeld als je niet zo vaak zorg nodig hebt. Je betaalt geen eigen risico over je aanvullende verzekering.
 te betalen.

Waar kan je terecht?

Met een verwijzing van je huisarts kan je terecht bij een zorgverlener waarmee wij afspraken hebben gemaakt. Vind een zorgverlener bij je in de buurt. Of bij een zorgverlener die als leefstijlcoach is opgenomen in een door PZP erkend kwaliteitsregister voor leefstijlcoaches:

  • Kabiz, het onafhankelijke kwaliteitsorgaan waar de Beroepsvereniging Leefstijlcoaches Nederland (BLCN) haar leden hebt ondergebracht
  • Kwaliteitsregister Fysiotherapie (KRF) of Stichting Keurmerk Fysiotherapie (SKF) voor fysiotherapeuten
  • Kwaliteitsregister Paramedici (KP) voor diëtisten en oefentherapeuten

Je hebt alleen vooraf toestemming (akkoordverklaring) van ons nodig als je al eerder leefstijlinterventie hebt gehad en hier nog een keer van gebruik wilt maken.

Nog vragen? We zijn er voor je

Naar boven