Vergoeding Leefstijlcoaching (gecombineerde leefstijlinterventie)

(Nieuwe vergoeding per 1 januari 2019)

Leefstijlcoaching (gecombineerde leefstijlinterventie) is advies en begeleiding bij voeding, beweging en gedrag. Het helpt je bij het krijgen van een gezondere leefstijl. Kijk wat je vergoed krijgt voor leefstijlcoaching.

Wat krijg je vergoed?

Je huisarts kan je doorverwijzen voor gecombineerde leefstijlinterventie als je 18 jaar of ouder bent en minimaal een matig verhoogd gewichtsgerelateerd risico (GGR) hebt. Je krijgt een vergoeding voor leefstijlcoaching bij een Body Mass Index (BMI) vanaf:

  • 30
  • 25 en een verhoogd risico op hart- en vaataandoeningen en diabetes type 2
  • 25 en artrose of slaapapneu

PZP vergoedt voor leefstijlcoaching de programma’s CooL, Beweegkuur en SLIMMER. Je krijgt deze vergoeding als je naar een leefstijlcoach gaat met een erkenning van de Beroepsvereniging Leefstijlcoaches Nederland (BLCN). En waarmee afspraken zijn gemaakt over kwaliteit en prijzen.

Ga je naar een niet-gecontracteerde zorgverlener die niet is erkend door de BLCN? Dan krijg je niets vergoed. Ga je naar een niet-gecontracteerde zorgverlener die wel is erkend door de BLCN? Dan krijg je misschien niet alles vergoed. Lees meer over de vergoeding van gecontracteerde en niet-gecontracteerde zorg.

Eigen bijdrage

Je hoeft geen wettelijke eigen bijdrage te betalen.

Eigen risico

Je hoeft geen eigen risico te betalen.

Waar kan je terecht

  • Met een verwijzing van je huisarts kan je terecht bij een zorgverlener die als leefstijlcoach is opgenomen in het register van de Beroepsvereniging Leefstijl Coaches Nederland (BLCN). Of bij een zorgverlener waarmee wij afspraken hebben gemaakt. Zoek een zorgverlener bij je in de buurt.
  • Je hebt alleen vooraf toestemming (akkoordverklaring) van ons nodig als je al eerder leefstijlinterventie hebt gehad en hier nog een keer van gebruik wilt maken.