Vergoeding fysiotherapie tot 18 jaar (chronisch)

Heeft je kind fysiotherapie nodig voor een chronische aandoening? Dat wordt vaak vergoed uit de basisverzekering.

Vergoeding in het kort

Basisverzekering

Vergoed vanaf de 1e behandeling als de aandoening staat op deze lijst

Aanvullende verzekering

Geen extra vergoeding

Eigen risico

Je betaalt geen Bedrag dat je eerst zelf betaalt voordat je een vergoeding krijgt voor zorg. In Nederland kennen we 2 vormen van eigen risico, het verplichte en het vrijwillige eigen risico. Het verplichte eigen risico stelt de overheid vast en is in  2021 € 385. Bovenop het verplichte eigen risico kan je kiezen voor een vrijwillig eigen risico van maximaal € 500. Het eigen risico geldt alleen voor de basisverzekering.

Eigen bijdrage

Je betaalt geen Bedrag dat je zelf betaalt voor zorg, medicijnen of hulpmiddelen. De eigen bijdrage staat los van het eigen risico en wordt niet verrekend met het eigen risico. Lees meer over het verschil tussen eigen bijdrage en eigen risico.

Verwijzing nodig?

Ja, bijvoorbeeld van de huisarts of medisch specialist

Wat krijg je vergoed?

Staat de aandoening op de lijst? Dan vergoeden we fysiotherapie voor je kind vanaf de 1e behandeling uit de basisverzekering. Samen met de therapeut bepaal je hoeveel behandelingen er nodig zijn.

Waar kan je terecht?

Zorgverleners met contract

Je kunt terecht bij een fysio- of oefentherapeut Cesar/Mensendieck met een contract voor je behandeling:

Voor fysiotherapie bij lymfoedeem, fysio- of oefentherapie bij de ziekte van Parkinson en bekkenfysiotherapie hebben we speciale afspraken gemaakt. Zodat je kind de beste zorg krijgt.

We hebben afspraken gemaakt over wachttijden en bereikbaarheid.

Zorgverleners zonder contract

Ga je naar een therapeut zonder contract? Dan krijg je misschien minder vergoed. Ook heb je een akkoordverklaring nodig.

Nog vragen? We zijn er voor je

Naar boven