Vergoeding fysiotherapie tot 18 jaar (chronisch)

Heeft je kind fysiotherapie nodig voor een chronische aandoening? Dat wordt vaak vergoed uit de basisverzekering.

Vergoeding in het kort

Basisverzekering

Vergoed vanaf de 1e behandeling als de aandoening staat op deze lijst

Aanvullende verzekering

Geen extra vergoeding

Eigen risico

Je betaalt geen Voor sommige zorg betaal je eerst zelf een bedrag. Bijvoorbeeld voor ziekenhuiszorg. Dit bedrag noemen we het eigen risico. Het verplicht eigen risico wordt ieder jaar bepaald door de overheid. In 2024 is dit € 385. Is je eigen risico op? Dan vergoeden wij de zorg. Je kunt bovenop het verplichte eigen risico ook nog een vrijwillig eigen risico kiezen van maximaal € 500. Bijvoorbeeld als je niet zo vaak zorg nodig hebt. Je betaalt geen eigen risico over je aanvullende verzekering.

Eigen bijdrage

Je betaalt geen Bedrag dat je zelf betaalt voor zorg, medicijnen of hulpmiddelen. De eigen bijdrage staat los van het eigen risico en wordt niet verrekend met het eigen risico. Lees meer over het verschil tussen eigen bijdrage en eigen risico.

Verwijzing nodig?

Ja, bijvoorbeeld van de huisarts of medisch specialist

Wat krijg je vergoed?

Staat de aandoening op de lijst? Dan vergoeden we fysiotherapie voor je kind vanaf de 1e behandeling uit de basisverzekering. Samen met de therapeut bepaal je hoeveel behandelingen er nodig zijn.

Fysio-, oefen- en huidtherapie vallen onder dezelfde zorgsoort. Per dag vergoeden we maximaal één behandeling van dezelfde zorgsoort.

Waar kan je terecht?

Zorgverleners met contract

Je kunt terecht bij een fysio- of oefentherapeut Cesar/Mensendieck met een contract voor je behandeling:

Voor fysiotherapie bij lymfoedeem, fysio- of oefentherapie bij de ziekte van Parkinson en bekkenfysiotherapie hebben we speciale afspraken gemaakt. Zodat je kind de beste zorg krijgt.

We hebben afspraken gemaakt over wachttijden en bereikbaarheid.

Zorgverleners zonder contract

Ga je naar een therapeut zonder contract? Dan krijg je misschien minder vergoed. Ook heb je een akkoordverklaring nodig.

Nog vragen? We zijn er voor je

Naar boven