Vergoeding cursus zelfmanagement

Wat krijg je vergoed voor zelfmanagement? Bekijk de vergoeding in onze zorgverzekeringen.

Wat krijg je vergoed?

We vergoeden cursussen zelfmanagement uit verschillende aanvullende verzekeringen. De cursussen zijn erop gericht dat je zelf (een deel van) de zorg verricht die in verband met je chronische aandoening nodig is. Je krijgt informatie over de manier waarop je dit het beste kunt doen. Je bent hierdoor in staat om jezelf te helpen waardoor je waarschijnlijk minder zorg nodig hebt. Zo houd je zelf regie over je aandoening.

De cursus zelfmanagement is bedoeld voor onder andere de volgende chronische aandoeningen:

  • Diabetes Mellitus Type II (DM II) bij verzekerden van 18 jaar of ouder
  • Vasculair Risico Management (VRM) bij hart- en vaatziekten
  • COPD (Chronic Obstructive Pulmonary Disease)
  • Reumatoïde artritis

Je kunt vanuit je aanvullende verzekering een eenmalige vergoeding krijgen. De hoogte van de maximale vergoeding hangt af van je aanvullende verzekering:

  1. Vergoeding
  1. Vergoeding

Staat je aanvullende verzekering hier niet bij? Kijk dan bij de vergoedingen en voorwaarden.

Eigen bijdrage

Je hoeft geen wettelijke eigen bijdrage te betalen.

Eigen risico

Je hoeft geen eigen risico te betalen.

Waar kan je terecht?

Je kunt voor deze cursus terecht bij een:

  • GGD
  • Thuiszorgorganisatie
  • Patiëntenvereniging

Na afloop van de cursus stuur je ons een bewijs van deelname en de rekening samen met een declaratieformulier.

Nog vragen? We zijn er voor je

Naar boven