Vergoeding thuisdialyse

Wat krijg je vergoed voor thuisdialyse? Bekijk de vergoeding in onze zorgverzekeringen.

Vergoeding in het kort

Basisverzekering

Thuisdialyse krijg je vergoed uit je basisverzekering

Aanvullende verzekering

Geen vergoeding

Eigen risico

Je betaalt voor thuisdialyse Voor sommige zorg betaal je eerst zelf een bedrag. Bijvoorbeeld voor ziekenhuiszorg. Dit bedrag noemen we het eigen risico. Het verplicht eigen risico wordt ieder jaar bepaald door de overheid. In 2024 is dit € 385. Is je eigen risico op? Dan vergoeden wij de zorg. Je kunt bovenop het verplichte eigen risico ook nog een vrijwillig eigen risico kiezen van maximaal € 500. Bijvoorbeeld als je niet zo vaak zorg nodig hebt. Je betaalt geen eigen risico over je aanvullende verzekering.

Eigen bijdrage

Je betaalt voor thuisdialyse geen Bedrag dat je zelf betaalt voor zorg, medicijnen of hulpmiddelen. De eigen bijdrage staat los van het eigen risico en wordt niet verrekend met het eigen risico.

Wat krijg je vergoed?

Je krijgt thuisdialyse vergoed uit de basisverzekering. De vergoeding geldt voor de apparatuur voor thuisdialyse, het onderhoud van deze apparatuur, de vloeistoffen voor het verrichten van de dialyse en eventuele woningaanpassingen voor zover andere regelingen (zoals Wmo) daarin niet voorzien. De specialist van het dialysecentrum beoordeelt of thuisdialyse geschikt voor je is. Voor dialyse in het ziekenhuis geldt een andere vergoeding.

Ook krijg je een onkostenvergoeding bijvoorbeeld voor stroomkosten. Je kunt deze kosten maandelijks declareren via het declaratieformulier. Omdat de vergoeding onder de basisverzekering valt, betaal je wel eigen risico. Hoe hoog de onkostenvergoeding is hangt af van hoe vaak je dialyseert:

Soort dialyse Vergoeding
CAPD € 28,72 per week
CCPD (APD) € 40,38 per week
CAPD/CCPD € 62,30 per week
Thuishemodialyse, 1 tot 3 keer per week € 45,86 per week
Thuishemodialyse, om de dag € 59,70 per week
Thuishemodialyse, 4 tot 5 keer per week € 73,53 per week
Thuishemodialyse, 6 tot 7 keer per week € 96,09 per week

Je krijgt deze vergoeding als je naar een leverancier met contract voor thuisdialyse gaat. Ga je naar een niet-gecontracteerde leverancier? Dan krijg je misschien niet alles vergoed.

Waar kun je terecht?

Je kunt terecht bij een dialysecentrum met een contract. Vind een dialysecentrum bij je in de buurt.

Je moet vooraf altijd een akkoordverklaring bij ons aanvragen door een brief naar ons op te sturen van je behandelend arts. In deze brief staat welke soort dialyse je gaat doen, waar je dit doet en onder wiens verantwoordelijkheid.

Heb je geen goed hulpmiddel meer? Neem dan contact op met een dialysecentrum. Zij beoordelen dan of je in aanmerking komt voor een nieuw hulpmiddel.