Vergoeding hulphond

Wat krijg je vergoed voor een hulphond (signaalhond)? Bekijk de vergoeding in onze zorgverzekeringen.

Wat krijg je vergoed?

Een hulphond krijg je vergoed uit je basisverzekering. Je krijgt een diagnose voor een hulphond als je helemaal doof bent, of door blijvende, ernstige lichamelijke functiebeperkingen bent aangewezen op hulp. Je krijgt ook een tegemoetkoming voor de kosten van levensonderhoud en voor de (medische) verzorging van de hulphond. Die tegemoetkoming is maximaal € 1.044,- per jaar.

Je krijgt deze vergoeding als je naar een leverancier gaat waarmee afspraken zijn gemaakt over kwaliteit en prijzen. Ga je naar een niet-gecontracteerde leverancier? Dan krijg je misschien niet alles vergoed. Lees meer over de vergoeding van gecontracteerde en niet-gecontracteerde zorg.

In het Reglement Hulpmiddelen vind je welke eisen wij stellen per vergoeding en aan leveranciers.

Eigen bijdrage

Je hoeft geen wettelijke eigen bijdrage te betalen.

Eigen risico

In 2018 is het verplicht eigen risico € 385 per jaar.

De vergoeding vanuit de basisverzekering valt onder het eigen risico. Heb je gekozen voor een vrijwillig eigen risico? Dan verrekenen we de kosten eerst met je verplichte eigen risico en daarna met je vrijwillig eigen risico. Als je je eigen risico voldaan hebt, wordt deze zorg uit je verzekering vergoed tot het maximum bedrag waarvoor je bent verzekerd. Het eigen risico geldt voor verzekerden vanaf 18 jaar.

Voor de hulphond betaal je geen eigen risico. Voor de tegemoetkoming voor de kosten van levensonderhoud en de verzorging van de hulphond betaal je wel eigen risico.

Waar kan je terecht?

Op zoek naar een gecontracteerde leverancier? Vind een leverancier. Je kunt je selectie verfijnen op: hulphond.

  • Je leverancier is lid van Assistance Dogs Europe. Dat houdt in dat de leverancier gediplomeerd is en beschikt over gekwalificeerd personeel.
  • De leverancier voldoet aan de kenniseisen op Kynologisch gebied.
  • De honden hebben één van de volgende trainingen gevolgd: Van Hall 1, 2 en eventueel 3 of Gaus 1 en 2. Ook een diploma O&O (Opleiding en Opvoeding) is mogelijk.
  • Je krijgt een hulphond die voldoet aan de meest recente normen, keuringen en eisen.
  • Je krijgt een kwalitatief goede en gezonde hond die voldoet aan de eisen rondom minimum en maximum leeftijd, aantal herplaatsingen, medische eisen, gedragskenmerken en vaardigheden.

Voor een eerste aanvraag moet je vooraf altijd een akkoordverklaring bij ons aanvragen. Hiervoor moet jezelf of je leverancier het voorschrift van je ergotherapeut samen met een praktische indicatiestelling van de hulphondenschool insturen. Ga je naar een niet-gecontracteerde leverancier? Dan moet je vooraf ook altijd een akkoordverklaring bij ons aanvragen. Stuur hierbij het voorschrift van je ergotherapeut, een praktische indicatiestelling en een offerte van de hulphondenschool mee.

Je leent de hulphond. Is de hond niet meer geschikt om zijn taak uit te voeren? Neem contact op met een leverancier waarmee afspraken zijn gemaakt. De leverancier beoordeelt dan of je in aanmerking komt voor een nieuwe hulphond.

Voorwaarden en overzichten

We vermelden op onze website zo zorgvuldig mogelijk onze vergoedingen en voorwaarden. Maar of we uiteindelijk je zorg vergoeden en voor welk bedrag, hangt af van de officiële polisvoorwaarden, vergoedingsoverzichten en reglementen.

Ben je op zoek naar de vergoedingen en voorwaarden van voorgaande jaren? Die vind je op Mijn PZP.

Accountteam PZP