Vergoeding Palliatief terminale zorg

Zorg in de laatste levensfase (palliatief terminale zorg) krijg je vergoed uit je basisverzekering of uit de Wet langdurige zorg (Wlz).

Wat krijg je vergoed?

Heb je een Om zorg vanuit de Wlz te krijgen, heb je altijd een Wlz-indicatie nodig. Hierin staat welke zorg je nodig hebt. Je krijgt deze indicatie van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ).
? Dan wordt palliatief terminale zorg vergoed door het Zorgkantoor.

Heb je géén Wlz-indicatie? Dan krijg je deze zorg vergoed uit de basisverzekering. Je vergoeding hangt dan af van waar je de zorg krijgt: thuis, in een hospice of in het ziekenhuis. 

Je krijgt de zorg thuis

Bij zorg thuis krijg je zorg in je vertrouwde omgeving van een wijkverpleegkundige.

 • Basisverzekering: 100% vergoed
 • Eigen risico: Je betaalt geen eigen risico
 • Eigen bijdrage: Je betaalt geen eigen bijdrage

Je krijgt palliatieve zorg thuis vergoed als wijkverpleging.

Je krijgt zorg in een hospice

Een hospice biedt gespecialiseerde zorg in een huislijke omgeving. De vergoeding hangt af van waar je verblijft: in een Een toegelaten hospice voldoet aan de wettelijke eisen voor zorginstellingen. Je krijgt hier zorg én verblijf vergoed.
 of Een niet-toegelaten hospice voldoet niet aan de wettelijke eisen voor zorginstellingen. Bijvoorbeeld een particulier hospice of bijna-thuis-huis. Je krijgt hier je zorg vergoed, je verblijf betaal je zelf.

Vergoeding toegelaten hospice 

 • Basisverzekering: 100% vergoed voor zorg én verblijf
 • Eigen risico: Je betaalt Bedrag dat je eerst zelf betaalt voordat je een vergoeding krijgt voor zorg. In Nederland kennen we 2 vormen van eigen risico, het verplichte en het vrijwillige eigen risico. Het verplichte eigen risico stelt de overheid vast en is in  2021 € 385. Bovenop het verplichte eigen risico kan je kiezen voor een vrijwillig eigen risico van maximaal € 500. Het eigen risico geldt alleen voor de basisverzekering.
   
 • Eigen bijdrage: Je betaalt geen wettelijk eigen bijdrage 

Je krijgt je zorg én verblijf in een toegelaten hospice vergoed als kortdurend verblijf (eerstelijns verblijf).

Vergoeding particulier hospice 

 • Basisverzekering: alleen een vergoeding voor je zorg (100%)
 • Eigen risico: Je betaalt geen eigen risico
 • Eigen bijdrage: Je betaalt geen wettelijk eigen bijdrage, maar misschien wel een eigen bijdrage vanuit het hospice.

Je krijgt zorg in een particulier hospice vergoed als wijkverpleging. Je verblijf wordt niet vergoed.

Je krijgt zorg in een ziekenhuis

 • Basisverzekering: 100% vergoed
 • Eigen risico: Je betaalt eigen risico
 • Eigen bijdrage: Je betaalt geen wettelijk eigen bijdrage.

Je krijgt zorg in een ziekenhuis vergoed als medisch specialistische zorg.

Waar kan je terecht?

Je kunt terecht bij een zorgverlener met een contract voor palliatief terminale zorg. Vind een zorgverlener bij je in de buurt. Het PZP Zorgteam kan je helpen bij het vinden van de juiste zorgverlener.

Ga je naar zorgverlener zonder contract? Dan krijg je misschien minder vergoed.

PZP Zorgteam

Je kunt bij het zorgteam terecht voor uitleg over regelingen, voor ondersteuning of voor vragen die met je persoonlijke situatie te maken hebben.

Naar boven