Vergoeding wijkverpleging (verpleging en verzorging)

Wijkverpleging kan je vergoed krijgen uit je basisverzekering. Bijvoorbeeld als je hulp nodig hebt bij het opstaan, wondverzorging of bij het leren omgaan met een stoma.

Wat krijg je vergoed?

Je kan een vergoeding krijgen uit je basisverzekering voor verpleging en bijbehorende persoonlijke verzorging die je thuis ontvangt.

Kinderen tot 18 jaar die intensieve kindzorg nodig hebben, hebben ook recht op verpleegkundige dagopvang in een verpleegkundig kinderdagverblijf of kinderzorghuis en verblijf in een kinderzorghuis. Intensieve kindzorg is zorg aan kinderen tot 18 jaar die specifieke zorg nodig hebben waarbij permanent toezicht nodig is, of 24 uur per dag zorg nabij beschikbaar moet zijn en de zorg gepaard gaat met één of meer specifieke verpleegkundige handelingen.

Als je zorgt voor iemand met dementie, kan je hulp krijgen van een ervaren zorgprofessional. Deze begeleiding noemen we casemanagement. De wijkverpleegkundige bepaalt of dit onder de aanspraak wijkverpleging valt en dus onder de vergoeding van wijkverpleging.

Eigen bijdrage

Je hoeft geen wettelijke Bedrag dat je zelf betaalt voor zorg, medicijnen of hulpmiddelen. De eigen bijdrage staat los van het eigen risico en wordt niet verrekend met het eigen risico. Lees meer over het verschil tussen eigen bijdrage en eigen risico.
 te betalen.

Eigen risico

Je hoeft geen Voor sommige zorg betaal je eerst zelf een bedrag. Bijvoorbeeld voor ziekenhuiszorg. Dit bedrag noemen we het eigen risico. Het verplicht eigen risico wordt ieder jaar bepaald door de overheid. In 2023 is dit € 385. Is je eigen risico op? Dan vergoeden wij de zorg. Je kunt bovenop het verplichte eigen risico ook nog een vrijwillig eigen risico kiezen van maximaal € 500. Bijvoorbeeld als je niet zo vaak zorg nodig hebt. Je betaalt geen eigen risico over je aanvullende verzekering.
 te betalen.

Waar kan je terecht?

Je kunt terecht bij een wijkverpleegkundige met een contract voor wijkverpleging. Vind een zorgverlener bij je in de buurt.

Ga je naar een wijkverpleegkundige zonder contract? Dan krijg je misschien minder vergoed. Ook moet je vooraf toestemming aanvragen. Hiervoor hebben we het volgende nodig:

  • Indicatiestelling door een verpleegkundig specialist of een wijkverpleegkundige niveau 5
  • Aanvraagformulier

Je kunt je aanvraag per post opsturen naar PZP, afdeling Medische Beoordelingen.

Is je aanvraag akkoord? Dan kan je de rekeningen bij ons declareren. Het is belangrijk dat de gedeclareerde uren overeenkomen met de uren in je akkoordverklaring. Heb je te veel gedeclareerd? Dan ontvang je geen vergoeding. Of moet je het teveel ontvangen bedrag aan ons terugbetalen.

Wil je je verpleging en/of bijbehorende persoonlijke verzorging zelf regelen? Dan kan je een persoonsgebonden budget (pgb) voor wijkverpleging aanvragen. Je hebt een indicatie nodig van een wijkverpleegkundige.

Heb je de hele dag zorg of toezicht nodig? Dan kan het zijn dat je recht hebt op zorg uit de Wet Langdurige Zorg (Wlz). De vergoeding voor deze zorg is anders geregeld. Benieuwd hoe dat werkt en of je in aanmerking komt? Lees meer over zorg in de Wlz.

Hoe snel kan je terecht voor wijkverpleging?

We hebben afspraken gemaakt met zorgverleners over de maximale wachttijd voor wijkverpleging. Bekijk hoe snel je terecht kan voor wijkverpleging.

Nog vragen? We zijn er voor je

Naar boven