Vergoeding wijkverpleging (verpleging en verzorging)

Heb je hulp nodig hebt bij het opstaan, wondverzorging of bij het leren omgaan met een stoma? Dan kunt een vergoeding krijgen voor wijkverpleging.

Je vergoeding in het kort

Basisverzekering

100% vergoeding

Aanvullende verzekering

Geen extra vergoeding

Eigen risico

Je betaalt geen Voor sommige zorg betaal je eerst zelf een bedrag. Bijvoorbeeld voor ziekenhuiszorg. Dit bedrag noemen we het eigen risico. Het verplicht eigen risico wordt ieder jaar bepaald door de overheid. In 2024 is dit € 385. Is je eigen risico op? Dan vergoeden wij de zorg. Je kunt bovenop het verplichte eigen risico ook nog een vrijwillig eigen risico kiezen van maximaal € 500. Bijvoorbeeld als je niet zo vaak zorg nodig hebt. Je betaalt geen eigen risico over je aanvullende verzekering.

Eigen bijdrage

Je betaalt geen Bedrag dat je zelf betaalt voor zorg, medicijnen of hulpmiddelen. De eigen bijdrage staat los van het eigen risico en wordt niet verrekend met het eigen risico. Lees meer over het verschil tussen eigen bijdrage en eigen risico.

Wat krijg je vergoed voor wijkverpleging?

Je kunt een vergoeding krijgen uit je basisverzekering voor verpleging en bijbehorende persoonlijke verzorging die je thuis ontvangt.

Kinderen met intensieve kindzorg

Intensieve kindzorg is zorg aan kinderen tot 18 jaar die specifieke zorg nodig hebben waarbij permanent toezicht nodig is. Of dat er 24 uur per dag zorg beschikbaar moet zijn, en de zorg gepaard gaat met één of meer specifieke verpleegkundige handelingen.
voor een kind tot 18 jaar? Dan krijg je een vergoeding voor verpleegkundige dagopvang in een verpleegkundig kinderdagverblijf of kinderzorghuis en verblijf in een kinderzorghuis.

Dementie

Als je zorgt voor iemand met dementie, kan je hulp krijgen van een ervaren zorgprofessional. Deze begeleiding noemen we casemanagement. De wijkverpleegkundige bepaalt of dit onder de aanspraak wijkverpleging valt en dus onder de vergoeding van wijkverpleging.

Waar kan je terecht voor wijkverpleging?

Je kunt terecht bij een wijkverpleegkundige met een contract voor wijkverpleging. Vind een zorgverlener bij je in de buurt.

Ga je naar een wijkverpleegkundige zonder contract? Dan kan het zijn dat je minder vergoed krijgt. Je moet vooraf wel toestemming bij ons aanvragen voor je zorgverlener. Hiervoor hebben we een ingevuld aanvraagformulier van je nodig, én:

  • Vanaf 18 jaar: een maximaal Een indicatie wordt opgesteld op basis van strenge regels. Om zo verpleging en verzorging in je eigen omgeving goed te beoordelen en organiseren.
     van een BIG-geregistreerde hbo-(wijk)verpleegkundige De indicatie is opgesteld terwijl ú aanwezig was.
  • Tot 18 jaar: een maximaal Een indicatie wordt opgesteld op basis van strenge regels. Om zo verpleging en verzorging in je eigen omgeving goed te beoordelen en organiseren.
     van een BIG-geregistreerde hbo-kinderverpleegkundige of verpleegkundig specialist met opleiding tot kinderverpleegkundige. Die werkzaam is bij een zorgverlener die is aangesloten bij de Branchevereniging Integrale Kinderverpleegkundige
    . De indicatie is opgesteld terwijl het kind én een Een wettelijke vertegenwoordiger is bijvoorbeeld een ouder, curator, bewindvoerder of mentor
     aanwezig waren.

Je kunt je aanvraag per post opsturen naar PZP, afdeling Medische Beoordelingen.

Akkoord ontvangen?

Als je een akkoord op je aanvraag heeft ontvangen, kan je je rekeningen bij ons declareren. Zorg dat de door jou gedeclareerde uren gelijk zijn aan het aantal uren in je akkoordverklaring. Declareer je te veel uren? Dan ontvang je geen vergoeding. En moet je misschien het teveel ontvangen bedrag terugbetalen.

Pgb en Wlz

Zelf je verpleging en/of bijbehorende persoonlijke verzorging regelen? Dan kan je een persoonsgebonden budget (pgb) voor wijkverpleging aanvragen. Je hebt hier wel een indicatie van een wijkverpleegkundige voor nodig.

Heb je de hele dag zorg of toezicht nodig? Dan kan het zijn dat je recht heeft op zorg uit de Wet Langdurige Zorg (Wlz). De vergoeding voor deze zorg is anders geregeld. Bekijk hoe zorg in de Wlz werkt.

Wanneer kan je terecht voor wijkverpleging?

We hebben afspraken gemaakt met zorgverleners over de maximale wachttijd voor wijkverpleging. Bekijk wanneer je terecht kunt voor wijkverpleging.

Nog vragen? We zijn er voor je

Naar boven