Vergoeding pgb verpleging en verzorging

Wat krijg je vergoed voor verpleging en verzorging vanuit je persoonsgebonden budget (pgb)? Bekijk de vergoeding in onze zorgverzekeringen.

Wat krijg je vergoed?

Heb je verpleging en verzorging bij je thuis nodig? Je kunt een vergoeding krijgen vanuit een pgb als het gaat om:

  • Medische kindzorg (MKZ)*
  • Palliatieve terminale zorg
  • Verpleging en/of verzorging langer dan een jaar

* Het verblijf bij Medische Kindzorg (MKZ) wordt uitsluitend geleverd via Zorg in natura (ZIN). Je krijgt dan zorg van een gecontracteerde zorgverlener. Deze zorgverlener regelt je zorg.

Verpleging en verzorging met een pgb krijg je vergoed uit je basisverzekering. We vergoeden maximaal het aantal uren dat in je akkoordverklaring staat. Lees meer over de maximale vergoedingen in artikel 7 van het pgb-reglement.

Eigen bijdrage

Je hoeft geen wettelijke Bedrag dat je zelf betaalt voor zorg, medicijnen of hulpmiddelen. De eigen bijdrage staat los van het eigen risico en wordt niet verrekend met het eigen risico. Lees meer over het verschil tussen eigen bijdrage en eigen risico.
 te betalen.

Eigen risico

Je hoeft geen Voor sommige zorg betaal je eerst zelf een bedrag. Bijvoorbeeld voor ziekenhuiszorg. Dit bedrag noemen we het eigen risico. Het verplicht eigen risico wordt ieder jaar bepaald door de overheid. In 2024 is dit € 385. Is je eigen risico op? Dan vergoeden wij de zorg. Je kunt bovenop het verplichte eigen risico ook nog een vrijwillig eigen risico kiezen van maximaal € 500. Bijvoorbeeld als je niet zo vaak zorg nodig hebt. Je betaalt geen eigen risico over je aanvullende verzekering.
 te betalen.

Waar kan je terecht?

Je zorgverlener hoeft geen contract met ons te hebben. Met een pgb kies je zelf van wie je zorg krijgt. Je sluit zelf een zorgovereenkomst af met je zorgverlener.

Voor een vergoeding verpleging en verzorging met een pgb heb je een akkoordverklaring van ons nodig.

Lees meer over het aanvragen van een (akkoordverklaring) pgb.

Je kunt de kosten zelf bij ons declareren. Of laat de SVB dat voor je doen.

Lees meer over het declareren van verpleging en verzorging met een pgb.

Pgb voor zorg uit de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) en Jeugdwet

De gemeenten zijn verantwoordelijk voor alle jeugdhulp. Je kunt voor de zorg voor je kind kiezen uit zorg in natura of een pgb. Je vraagt het pgb aan bij de gemeente. Je kunt bij je gemeente ook terecht voor een pgb uit de Wmo voor hulp en begeleiding bij dagelijkse activiteiten. Zoals dagbesteding of huishoudelijke hulp. Ook voor het aanpassen van je woning, zoals het weghalen van drempels en het breder maken van deuren, kan je bij je gemeente een pgb aanvragen.

Pgb voor zorg uit Wet langdurige zorg (Wlz)

Bij je zorgkantoor kan je een pgb aanvragen voor langdurige, intensieve (24-uurs) zorg. Woon je in Zeeland, op de Zuid-Hollandse eilanden, in de regio's Haaglanden, West-Brabant, Zuidoost-Brabant of Zuid-Limburg? Dan kan je je pgb aanvragen bij PZP zorgkantoor. Woon je in een andere regio? Dan regelt een zorgkantoor van een andere zorgverzekeraar je Wlz-zorg.

Heb je de hele dag zorg of toezicht nodig? Dan kan het zijn dat je recht hebt op zorg uit de Wet Langdurige Zorg (Wlz). De vergoeding voor deze zorg is anders geregeld. Benieuwd hoe dat werkt en of je in aanmerking komt? Lees meer over zorg in de Wlz

Je zorg liever laten regelen?

Wil je liever dat PZP de verpleging en verzorging voor je regelt? Geef dat dan aan bij je wijkverpleegkundige. Dan krijg je je zorg van een van onze gecontracteerde zorgverleners. Zoek zelf alvast een zorgverlener bij je in de buurt.

Pgb en corona: vaccineren

Je zorgverlener komt bij je thuis voor verzorging. Extra fijn als je je allebei geen zorgen hoeft te maken over corona. Goed nieuws: je zorgverlener kan zich nu aanmelden voor een vaccinatie.

Zorg nodig?

Het PZP Zorgteam helpt je graag met persoonlijk advies. Van wachtlijstbemiddeling tot het vinden van de juiste zorgverlener. Voor jezelf of iemand voor wie je zorgt.

Naar boven