Wegwijs in de Wet langdurige zorg

Heb je of heeft je naaste langdurig zorg nodig? Dan komt er veel op je af en moet er veel worden geregeld. Welke zorg past het beste bij je wensen? En wil je de zorg thuis of in een zorginstelling ontvangen? Je zorgkantoor helpt bij het maken van de juiste keuzes en het regelen van je langdurige zorg.

Vergoeding

Langdurige zorg wordt niet uit je zorgverzekering vergoed, maar uit de Wet langdurige zorg (Wlz). Je bent automatisch verzekerd voor de Wlz als je in Nederland woont of werkt. Je hoeft hier dus géén aparte verzekering voor af te sluiten.

Let op: ontvang je zorg uit de Wlz? Dan kan het zijn dat een aanvullende zorgverzekering niet meer nodig is.

Voor wie?

De Wlz is er voor iedereen die blijvend intensieve zorg of toezicht nodig heeft. Bij vergevorderde dementie of een ernstige verstandelijke of lichamelijke beperking bijvoorbeeld. Om gebruik te maken van langdurige zorg heb je een indicatie van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) nodig.

Waar kan je terecht?

Zorg uit de Wlz wordt geregeld door 32 zorgkantoren in Nederland. Een zorgkantoor is een regionaal uitvoeringsorgaan van de Wlz. Alle zorgkantoren zijn ondergebracht bij zorgverzekeraars. Afhankelijk van de regio waarin je woont, krijg je een zorgkantoor in de buurt toegewezen. Woon je in de regio's Haaglanden, Zuid-Hollandse eilanden, West-Brabant, Zuidoost-Brabant, Zeeland en Zuid-Limburg? Dan kan je terecht bij CZ zorgkantoor. Oók als je geen zorgverzekering hebt bij CZ.

Woon je in een andere regio? Dan voert een andere zorgverzekeraar de Wlz voor je uit. Wil je er meer over weten? Bel dan met de afdeling Zorgadvies van PZP zorgkantoor: 088 555 71 10 (ma t/m vr van 8:30 - 17:30 uur). Samen kijken we bij welk zorgkantoor in je regio je terecht kunt. Je kunt het ook zelf opzoeken: Vind je zorgkantoor.

Een cliëntondersteuner kan je helpen

Iedereen in Nederland heeft recht op cliëntondersteuning. Heb je langdurige zorg nodig of wil je zorg regelen voor je naaste? En weet je niet waar je moet beginnen, welke keuzes je hebt en waar je zorg vindt die aansluit bij je zorgbehoefte en wensen? Wat je vraag over het regelen van de zorg ook is, een cliëntondersteuner kan je helpen en kost je bovendien niets. Er zijn verschillende manieren om cliëntondersteuning te krijgen. .

Een indicatiebesluit in 6 stappen

  1. Vraag een indicatie aan
  2. Stuur medische gegevens mee, zoals documenten waarop de diagnose en het ziekteverloop staan.
  3. Vraag je de zorg aan voor een ander? Zorg dan voor schriftelijke toestemming. Dit hoeft niet als je de wettelijk vertegenwoordiger bent.
  4. Het CIZ beoordeelt je aanvraag en neemt binnen 6 weken een besluit.
  5. Je ontvangt een brief met het indicatiebesluit. Hierin staat welke en hoeveel zorg nodig is. Je kunt vervolgens zelf kiezen hoe je de zorg ontvangt, bijvoorbeeld in een zorginstelling of bij je thuis.
  6. Vanaf nu krijg je te maken met het zorgkantoor. Het zorgkantoor helpt je met het regelen van de zorg. Als het zorgkantoor de indicatie van het CIZ digitaal ontvangen heeft, wordt er contact opgenomen.

Wil je weten of je in aanmerking komt voor langdurige zorg? Lees meer op de website van Regelhulp.

Het juiste loket voor al je zorgvragen: bel met onze Zorgadviseurs

Wil je weten meer weten over de Wet langdurige zorg en hoe je gebruikmaakt van deze regeling? Het PZP Zorgteam helpt je bij het regelen en vinden van zorg en ondersteuning. Voor jezelf óf je naaste. Wij informeren je graag over de Zorgverzekeringswet (Zvw), Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) of Wet langdurige zorg (Wlz). Bel (013) 593 83 10 (ma t/m vrij 8:30 - 17:30 uur).

Naar boven