Pgb verpleging en verzorging aanvragen

Wil je je verpleging en verzorging graag thuis ontvangen? En wil je zelf kiezen van wie je de zorg krijgt? Dan kan je dat regelen met een persoonsgebonden budget (pgb). Hoe vraag je een pgb aan?

Voorwaarden

Je kunt een vergoeding krijgen vanuit een pgb als het gaat om:

 • Intensieve Kindzorg (IKZ)*
 • Palliatieve terminale zorg
 • Verpleging en/of verzorging langer dan een jaar

*Het verblijf bij IKZ wordt uitsluitend geleverd via Zorg in natura (ZIN). Je krijgt dan zorg van een gecontracteerde zorgverlener. Deze zorgverlener regelt je zorg.

Zó vraag je een pgb verpleging en verzorging aan

 1. Maak via een gecontracteerde thuiszorgorganisatie een afspraak met een wijkverpleegkundige met minimaal niveau 5. De wijkverpleegkundige beoordeelt of je een indicatie krijgt.

  Voor kinderen tot 18 jaar moet de indicatie gesteld worden door een BIG geregistreerde hbo-kinderverpleegkundige en/of een verpleegkundig specialist kindergeneeskunde die werkzaam is bij een bij de BINKZ (Branchevereniging Integrale Kindzorg) aangesloten zorgverlener.

 2. Krijg je een indicatie van de wijkverpleegkundige? Controleer dan goed of de gegevens op je indicatie kloppen. De wijkverpleegkundige heeft ingeschat welke zorg je nodig hebt. De zorgverzekeraar beoordeelt of deze zorg doelmatig en rechtmatig is. Als de zorgverzekeraar akkoord is, krijg je een toekenningsverklaring. Hierin staat hoeveel zorg je toegekend krijgt en voor welke duur.

 3. Vul samen met de wijkverpleegkundige het aanvraagformulier pgb deel 1 in.

 4. Vul zelf het aanvraagformulier deel 2 in.

 5. Stuur de aanvraagformulieren per post naar de afdeling Medische Beoordelingen van PZP.

 6. Indien nodig nemen wij contact met je op om je aanvraag te bespreken. We bespreken bijvoorbeeld wat de keuze voor een pgb betekent, je zorgbehoefte en de in te kopen zorg.

 7. Wij beoordelen je aanvraag. Hiervoor gebruiken we de regels voor verpleging en verzorging met een pgb.

 8. Is alles in orde? Dan ontvang je binnen 10 werkdagen een akkoordverklaring met meer informatie over je pgb.

 9. Je sluit een zorgovereenkomst af met je zorgverlener.

Zorg van gecontracteerde zorgverleners

Krijg je geen pgb? Dan kan je zorg krijgen van een van onze zorgverleners met een contract voor wijkverpleging. Lees meer over de vergoeding van wijkverpleging. Of neem contact op met het PZP Zorgteam.

Nieuwe indicatie aanvragen

Loopt je indicatie bijna af? Of verandert je situatie waardoor je meer zorg nodig hebt? Vraag je wijkverpleegkundige dan om een nieuwe indicatie. Doe dit zeker 6 weken voor de einddatum van je indicatie.

In de nieuwe indicatie staat hoeveel uren zorg je kunt krijgen in een nieuwe periode. Verandert je indicatie tussentijds? Dan gaan je nieuwe uren in op de datum van de nieuwe indicatie. De uren van je vorige indicatie berekenen we dan naar rato. De uren kan je controleren op Mijn Zorggebruik. 

Verwacht je dat de zorg die je nodig hebt langer dan 2 jaar hetzelfde blijft? Dan kan je vanaf 15 mei 2023 een pgb aanvragen voor minimaal 1 tot maximaal 5 jaar.

Let op: dit geldt niet voor kindzorg. Kinderen zijn namelijk volop in ontwikkeling. Daardoor verandert hun situatie en de zorg die zij nodig hebben steeds.

Veelgestelde vragen over pgb aanvragen

Nog vragen? We zijn er voor je

Naar boven