Pgb verpleging en verzorging aanvragen

Wil je je verpleging en verzorging graag thuis ontvangen? En wil je zelf kiezen van wie je de zorg krijgt? Dan kan je dat regelen met een persoonsgebonden budget (pgb). Hoe vraag je een pgb aan?

Voorwaarden

Je kunt een vergoeding krijgen vanuit een pgb als het gaat om:

  • Medische kindzorg (MKZ)*
  • Palliatieve terminale zorg
  • Verpleging en/of verzorging langer dan een jaar

*Het verblijf bij Medische Kindzorg (MKZ) wordt uitsluitend geleverd via Zorg in natura (ZIN). Je krijgt dan zorg van een gecontracteerde zorgverlener. Deze zorgverlener regelt je zorg.

Zó vraag je een pgb verpleging en verzorging aan

  1. Maak via een gecontracteerde thuiszorgorganisatie een afspraak met een wijkverpleegkundige met minimaal niveau 5. De wijkverpleegkundige beoordeelt of je een indicatie krijgt.

  2. Krijg je een indicatie van de wijkverpleegkundige? Controleer dan goed of de gegevens op je indicatie kloppen. In je indicatie staat dat je recht hebt op zorg, hoeveel uur zorg je kunt krijgen en in welke periode.

  3. Stuur de aanvraagformulieren per e-mail of per post naar de afdeling Medische Beoordelingen van PZP.

  4. Wij nemen contact met je op om je aanvraag te bespreken. We bespreken bijvoorbeeld wat de keuze voor een pgb betekent, je zorgbehoefte en de in te kopen zorg.

  5. Is alles in orde? Dan ontvang je binnen 10 werkdagen een akkoordverklaring met meer informatie over je pgb.

Zorg van gecontracteerde zorgverleners

Krijg je geen pgb? Dan kan je zorg krijgen van een van onze zorgverleners met een contract voor wijkverpleging. Lees meer over de vergoeding van wijkverpleging. Of neem contact op met het .

Nieuwe indicatie aanvragen

Loopt je indicatie bijna af? Of verandert je situatie waardoor je meer zorg nodig hebt? Vraag je wijkverpleegkundige dan om een nieuwe indicatie. Doe dit zeker 6 weken voor de einddatum van je indicatie.

In de nieuwe indicatie staat hoeveel uren zorg je kunt krijgen in een nieuwe periode. Verandert je indicatie tussentijds? Dan gaan je nieuwe uren in op de datum van de nieuwe indicatie. De uren van je vorige indicatie berekenen we dan naar rato. De uren kan je controleren op Mijn Zorggebruik. 

Nog vragen? We zijn er voor je