Vergoeding beademingsapparaat

Wat krijg je vergoed voor een beademingsapparaat? Bekijk de vergoeding in onze zorgverzekeringen.

Wat krijg je vergoed?

Een beademingsapparaat is een medisch apparaat dat een patiënt die niet of slecht zelfstandig kan ademen, kunstmatig van zuurstof of een mengsel van lucht en zuurstof voorziet en de door het lichaam geproduceerde koolstofdioxide afvoert. De apparatuur en de zorg die daarmee te maken heeft, krijg je vergoed uit de basisverzekering. Als de behandeling bij je thuis plaatsvindt, vallen zowel de geneesmiddelen die met de beademing te maken hebben als de verpleging in verband met de beademing bij je thuis onder de vergoeding.

Gebruik je thuis mechanische beademingsapparatuur? Dan krijg je in 2024 een vergoeding voor de elektriciteitskosten.

Let op: Je krijgt geen vergoeding voor de stroomkosten van een CPAP apparaat.

Wil je de stroomkosten declareren? Gebruik daarvoor het declaratieformulier stroomkosten. Heb je andere vragen? Neem dan contact met ons op.

Je krijgt deze vergoeding als je naar een zorgverlener met een contract voor je behandeling gaat. Met deze zorgverleners hebben wij namelijk afspraken gemaakt over kwaliteit en prijzen. Ga je naar zorgverlener zonder contract? Dan krijg je misschien niet alles vergoed.

Heb je een ZZP-indicatie vanuit de Wet langdurige zorg, dan valt je zorg niet onder deze vergoeding. Hiervoor kan je naar je zorgkantoor. Lees meer informatie over Wlz-zorg.

Eigen bijdrage

Je hoeft geen wettelijke Bedrag dat je zelf betaalt voor zorg, medicijnen of hulpmiddelen. De eigen bijdrage staat los van het eigen risico en wordt niet verrekend met het eigen risico. Lees meer over het verschil tussen eigen bijdrage en eigen risico.
 te betalen.

Eigen risico

In 2024 is het verplicht eigen risico € 385 per jaar.

De vergoeding vanuit de basisverzekering valt onder het eigen risico. Heb je gekozen voor een vrijwillig eigen risico? Dan verrekenen we de kosten eerst met je verplichte eigen risico en daarna met je vrijwillig eigen risico. Als je je eigen risico voldaan hebt, wordt deze zorg uit je verzekering vergoed tot het maximum bedrag waarvoor je bent verzekerd. Het eigen risico geldt voor verzekerden vanaf 18 jaar.

Waar kan je terecht?

Nadat een medisch specialist heeft vastgesteld dat de zorg medisch noodzakelijk is, kan je terecht bij een beademingscentrum. De beademing kan zowel bij je thuis als in een beademingscentrum plaatsvinden.

Nog vragen? We zijn er voor je

Naar boven