Vergoeding specialist ouderengeneeskunde & arts verstandelijk gehandicapten

Een behandeling door een specialist ouderengeneeskunde of arts verstandelijk gehandicapten krijg je soms vergoed uit je basisverzekering.

Je vergoeding in het kort

Basisverzekering

100% vergoed

Aanvullende verzekering

Geen vergoeding

Eigen risico

Je betaalt Bedrag dat je eerst zelf betaalt voordat je een vergoeding krijgt voor zorg. In Nederland kennen we 2 vormen van eigen risico, het verplichte en het vrijwillige eigen risico. Het verplichte eigen risico stelt de overheid vast en is in  2021 € 385. Bovenop het verplichte eigen risico kan je kiezen voor een vrijwillig eigen risico van maximaal € 500. Het eigen risico geldt alleen voor de basisverzekering.

Eigen bijdrage

Je betaalt geen Bedrag dat je zelf betaalt voor zorg, medicijnen of hulpmiddelen. De eigen bijdrage staat los van het eigen risico en wordt niet verrekend met het eigen risico. Lees meer over het verschil tussen eigen bijdrage en eigen risico.

Verwijzing nodig?

Ja, je hebt een verwijzing nodig van de huisarts

Wanneer krijg je een vergoeding?

Je krijgt een vergoeding als je zelfstandig woont en een aandoening of beperking hebt waarvoor je geneeskundige zorg nodig hebt. De zorg die je krijgt, is dezelfde zorg die ook door je huisarts gegeven wordt. Door je aandoening kan je je zorg zelf niet regelen. Bijvoorbeeld omdat je:

  • een complexe lichamelijke of psychische aandoening hebt.
  • een chronisch progressieve, degeneratieve aandoening hebt, zoals de ziekte van Parkinson, de ziekte van Huntington of multiple sclerose.
  • niet-aangeboren hersenletsel hebt.
  • een verstandelijke beperking hebt.

De zorg en hulp die je nodig hebt, bestaat uit:

  • gericht overleg met de behandelend arts.
  • consulten of dagbehandeling gericht op medisch advies of interventies.
  • een onderzoek of een inschatting om te bepalen welk zorg- en behandelplan voor je passend is .
  • uitvoering van het behandelplan.

Wat krijg je vergoed?

Je kunt voor een behandeling door een specialist ouderengeneeskunde of arts verstandelijk gehandicapten terecht bij je huisarts. Voldoe je aan de voorwaarden hierboven? Dan kan de huisarts je doorverwijzen naar een specialist ouderengeneeskunde of arts verstandelijk gehandicapten. Je krijgt deze zorg dan vergoed uit de basisverzekering.

Let op! We vergoeden geen kosten de vallen onder de Wet langdurige zorg (Wlz) of een subsidieregeling.

Waar kan je terecht?

Nog vragen? We zijn er voor je

Naar boven