Vergoeding aangepaste tafel

Wat krijg je vergoed voor een aangepaste tafel? Bekijk de vergoeding in onze zorgverzekeringen.

Wat krijg je vergoed?

Een vergoeding voor een aangepaste tafel zit in de basisverzekering. Je komt in aanmerking voor vergoeding van een in hoogte verstelbare aangepaste tafel als je rolstoelgebruiker bent.

Je krijgt deze vergoeding als je naar een leverancier gaat waarmee afspraken zijn gemaakt over kwaliteit en prijzen. Ga je naar een niet-gecontracteerde leverancier? Dan krijg je misschien niet alles vergoed. Lees meer over de vergoeding van gecontracteerde en niet-gecontracteerde zorg.

In het Reglement Hulpmiddelen vind je welke eisen wij stellen per vergoeding en aan leveranciers.

Eigen bijdrage

Je hoeft geen wettelijke Bedrag dat je zelf betaalt voor zorg, medicijnen of hulpmiddelen. De eigen bijdrage staat los van het eigen risico en wordt niet verrekend met het eigen risico. te betalen.

Eigen risico

Je hoeft geen Voor sommige zorg betaal je eerst zelf een bedrag. Bijvoorbeeld voor ziekenhuiszorg. Dit bedrag noemen we het eigen risico. Het verplicht eigen risico wordt ieder jaar bepaald door de overheid. In 2024 is dit € 385. Is je eigen risico op? Dan vergoeden wij de zorg. Je kunt bovenop het verplichte eigen risico ook nog een vrijwillig eigen risico kiezen van maximaal € 500. Bijvoorbeeld als je niet zo vaak zorg nodig hebt. Je betaalt geen eigen risico over je aanvullende verzekering. te betalen.

Waar kan je terecht?

Op zoek naar een leverancier met een contract voor aangepaste tafels? Vind een leverancier bij je in de buurt.

Je moet altijd een akkoordverklaring bij ons aanvragen als je naar een leverancier gaat. Je moet een medische diagnose hebben van de arts die je behandelt, waarbij is aangegeven wat je beperkingen zijn en welke voorziening je nodig hebt. Dit moet worden aangevuld met een uitgebreide motivatie van de ergotherapeut. Als het om een niet-standaard aangepaste tafel gaat, moet je ook een offerte van de leverancier opsturen.

Je leent dit hulpmiddel. Als het hulpmiddel niet goed meer is, kan je deze laten vervangen. Je moet hiervoor een akkoordverklaring bij ons aanvragen. Je moet een offerte hebben van de leverancier waarbij een toelichting zit over de reden van de vervanging. Als de aanvraag anders is dan je vorige aanvraag, moet je een schriftelijke toelichting van de ergotherapeut bijvoegen waarin de reden van vervanging wordt toegelicht.

Leen je dit hulpmiddel en heb je het niet meer nodig? Neem dan altijd contact op met je leverancier. Het hulpmiddel wordt dan weer bij je opgehaald.