Vergoeding verslavingszorg

Wat krijg je vergoed voor verslavingszorg? Bekijk de vergoeding in onze zorgverzekeringen.

Wat krijg je vergoed?

Verslavingszorg krijg je vergoed uit de basisverzekering. Verslavingszorg is de behandeling van mensen die zo afhankelijk zijn van een verslavend middel zoals alcohol of drugs, dat het dagelijks functioneren ernstig wordt belemmerd. Een behandeling kan geheel of gedeeltelijk plaatsvinden met opname in een instelling voor verslavingszorg. Een behandeling kan ook ambulant zijn, dus zonder overnachting in een instelling.

Je krijgt deze vergoeding als je naar een zorgverlener gaat waarmee afspraken zijn gemaakt over kwaliteit en prijzen. Ga je naar een niet-gecontracteerde zorgverlener? Dan krijg je misschien niet alles vergoed. Lees meer over de vergoeding van gecontracteerde en niet-gecontracteerde zorg.

Niet vergoed worden extra (verblijfs)kosten die te maken hebben met faciliteiten, service of dienstverlening die geen onderdeel uitmaken van de genoemde zorg.

Eigen bijdrage

Je hoeft geen wettelijke eigen bijdrage te betalen.

Eigen risico

In 2018 is het verplicht eigen risico € 385 per jaar.

De vergoeding vanuit de basisverzekering valt onder het eigen risico. Heb je gekozen voor een vrijwillig eigen risico? Dan verrekenen we de kosten eerst met je verplichte eigen risico en daarna met je vrijwillig eigen risico. Als je je eigen risico voldaan hebt, wordt deze zorg uit je verzekering vergoed tot het maximum bedrag waarvoor je bent verzekerd. Het eigen risico geldt voor verzekerden vanaf 18 jaar.

Waar kan je terecht?

Je kiest zelf je zorgverlener. Vind een gecontracteerde zorgverlener bij je in de buurt. Of neem contact op met het PZP Zorgteam.

Ga je naar een gecontracteerde zorgverlener? Dan kan je direct contact opnemen met deze zorgverlener. Daarbij heb je een voorschrift nodig van je behandelend arts.

Ga je naar een zorgverlener waarmee wij geen afspraken hebben of ga je voor een behandeling naar het buitenland? Dan raden we je aan vooraf je behandelplan naar ons op te sturen naar Medische Beoordelingen.

Voorwaarden en overzichten

We vermelden op onze website zo zorgvuldig mogelijk onze vergoedingen en voorwaarden. Maar of we uiteindelijk je zorg vergoeden en voor welk bedrag, hangt af van de officiële polisvoorwaarden, vergoedingsoverzichten en reglementen.

Ben je op zoek naar de vergoedingen en voorwaarden van voorgaande jaren? Die vind je op Mijn PZP.

PZP Zorgteam

Je kunt bij het PZP Zorgteam terecht voor uitleg over regelingen, voor ondersteuning of voor vragen die met je persoonlijke situatie te maken hebben.