Vergoeding orthese

Wat krijg je vergoed voor een orthese? Bekijk de vergoeding in onze zorgverzekeringen.

Wat krijg je vergoed?

Heb je een orthese nodig omdat je een lichaamsfunctie voorgoed kwijt bent? Dan krijg je de orthese vergoed vanuit je basisverzekering.

Vanaf 2018 zijn er met gecontracteerde leveranciers nieuwe prijsafspraken gemaakt voor PZP over orthesen. Orthesen die op elkaar lijken zijn samengevoegd in groepen, en per groep orthesen is voortaan één prijs afgesproken die voor alle leveranciers geldt. Dit heet een clusterprijs. De clusterprijs is de gemiddelde prijs van alle orthesen die in die groep vallen.

Een brace die je nodig hebt om te sporten, wordt niet vergoed.

Je krijgt deze vergoeding als je naar een leverancier gaat waarmee afspraken zijn gemaakt over kwaliteit en prijzen. Ga je naar een niet-gecontracteerde leverancier? Dan krijg je misschien niet alles vergoed. Lees meer over de vergoeding van gecontracteerde en niet-gecontracteerde zorg.

In het Reglement Hulpmiddelen vind je welke eisen wij stellen per vergoeding en aan leveranciers.

Eigen bijdrage

Je hoeft geen wettelijke eigen bijdrage te betalen.

Eigen risico

In 2019 is het verplicht eigen risico € 385 per jaar.

De vergoeding vanuit de basisverzekering valt onder het eigen risico. Heb je gekozen voor een vrijwillig eigen risico? Dan verrekenen we de kosten eerst met je verplichte eigen risico en daarna met je vrijwillig eigen risico. Als je je eigen risico voldaan hebt, wordt deze zorg uit je verzekering vergoed tot het maximum bedrag waarvoor je bent verzekerd. Het eigen risico geldt voor verzekerden vanaf 18 jaar.

Waar kan je terecht?

Op zoek naar een gecontracteerde leverancier? Vind een leverancier. Je kunt je selectie verfijnen op: orthese.

Heb je geen goed hulpmiddel meer? Neem dan contact op met een gecontracteerde leverancier. De leverancier beoordeelt dan of je in aanmerking komt voor een nieuw hulpmiddel.

Nog vragen? We zijn er voor je