Vergoeding ergotherapie

Wat krijg je vergoed voor ergotherapie? Bekijk de vergoeding in onze zorgverzekeringen.

Wat krijg je vergoed?

Basisverzekering

Last van dagelijkse ongemakken bij jezelf of je kind door een lichamelijke, verstandelijke of psychische aandoening? En je huisarts, verpleegkundige (niveau 5), arts verstandelijk gehandicapten, specialist ouderengeneeskunde, bedrijfsarts, verpleegkundig- of medisch specialist heeft je doorverwezen naar een ergotherapeut? Dan krijg je vanuit de basisverzekering een vergoeding voor 10 uur ergotherapie per jaar. Je behandeling ergotherapie moet binnen 3 maanden na afgifte van de verwijzing starten, anders is deze verwijzing niet meer geldig.

Je krijgt deze vergoeding als je naar een zorgverlener gaat waarmee afspraken zijn gemaakt over kwaliteit en prijzen. Ga je naar een niet-gecontracteerde zorgverlener? Dan krijg je misschien niet alles vergoed. Lees meer over de vergoeding van gecontracteerde en niet-gecontracteerde zorg.

Aanvullende verzekering

Is de ergotherapie voor een kind jonger dan 18 jaar? Dan kan je kind 2 uur per jaar extra ergotherapie krijgen vanuit de aanvullende verzekeringen.

Aanvullende verzekering Vergoeding
Jongeren PZP Geen vergoeding
Basis PZP 2 uur per jaar extra voor kinderen tot 18 jaar
Plus PZP 2 uur per jaar extra voor kinderen tot 18 jaar
CZ Top Collectief 2 uur per jaar extra voor kinderen tot 18 jaar

Heb je een mantelzorger? Dan kan je mantelzorger 2 uur ergotherapie begeleiding krijgen.

Eigen bijdrage

Je hoeft geen wettelijke eigen bijdrage te betalen.

Eigen risico

In 2019 is het verplicht eigen risico € 385 per jaar.

De vergoeding vanuit de basisverzekering valt onder het eigen risico. Heb je gekozen voor een vrijwillig eigen risico? Dan verrekenen we de kosten eerst met je verplichte eigen risico en daarna met je vrijwillig eigen risico. Als je je eigen risico voldaan hebt, wordt deze zorg uit je verzekering vergoed tot het maximum bedrag waarvoor je bent verzekerd. Het eigen risico geldt voor verzekerden vanaf 18 jaar.

Waar kan je terecht?

Op zoek naar een gecontracteerde ergotherapeut? Vind een ergotherapeut.

Ga je naar een ergotherapeut omdat je de ziekte van Parkinson hebt? We hebben alleen contracten met ergotherapeuten die hierin zijn gespecialiseerd. Zij weten meer over de ziekte van Parkinson waardoor je een betere behandeling krijgt.

Hoe snel kan je terecht bij: ergotherapie?

Je kunt binnen 5 werkdagen terecht bij een ergotherapeut. Bij bepaalde aandoeningen is het wenselijk niet binnen die termijn met de behandeling te starten. De ergotherapeut kan je hierover informeren.

Nog vragen? We zijn er voor je