Vergoedingen aangepaste lingerie of zwemkleding

Wat krijg je vergoed voor aangepaste lingerie of aangepaste zwemkleding? Bekijk de vergoeding in onze zorgverzekeringen.

Wat krijgt u vergoed?

Onderging u een borstamputatie en wilt u een aangepaste bh of aangepaste zwemkleding? Dan krijgt u hiervoor een eenmalige vergoeding uit verschillende aanvullende verzekeringen. De lingerie of zwemkleding moet binnen 36 maanden na de borstamputatie worden aangeschaft.

Aanvullende verzekering Vergoeding
Jongeren PZP Eenmalig € 90,- voor de hele verzekeringsduur
Basis PZP Eenmalig € 90,- voor de hele verzekeringsduur
Plus PZP Eenmalig € 90,- voor de hele verzekeringsduur
CZ Top Collectief Eenmalig € 90,- voor de hele verzekeringsduur

Eigen bijdrage

Je hoeft geen wettelijke eigen bijdrage te betalen.

Eigen risico

Je hoeft geen eigen risico te betalen.

Waar kan je terecht?

  • Je kunt terecht bij elke leverancier van aangepaste lingerie.
  • Uit de nota moet altijd duidelijk blijken dat het om aangepaste lingerie of zwemkleding na borstamputatie gaat.

Nog vragen? We zijn er voor je