Vergoedingen aangepaste lingerie of zwemkleding

Wat krijg je vergoed voor aangepaste lingerie of aangepaste zwemkleding? Bekijk de vergoeding in onze zorgverzekeringen.

Wat krijg je vergoed?

Onderging je een borstamputatie en wil je een aangepaste bh of aangepaste zwemkleding? Dan krijg je hiervoor een eenmalige vergoeding uit verschillende aanvullende verzekeringen. De lingerie of zwemkleding moet binnen 36 maanden na de borstamputatie worden aangeschaft.

Aanvullende verzekering Vergoeding
Jongeren PZP Eenmalig € 90,- voor de hele verzekeringsduur
Basis PZP Eenmalig € 90,- voor de hele verzekeringsduur
Plus PZP Eenmalig € 90,- voor de hele verzekeringsduur
CZ Top Collectief Eenmalig € 90,- voor de hele verzekeringsduur

Eigen bijdrage

Je hoeft geen wettelijke eigen bijdrage te betalen.

Eigen risico

Je hoeft geen eigen risico te betalen.

Waar kan je terecht?

  • Je kunt terecht bij elke leverancier van aangepaste lingerie.
  • Uit de nota moet altijd duidelijk blijken dat het om aangepaste lingerie of zwemkleding na borstamputatie gaat.

Nog vragen? We zijn er voor je