Vergoeding ziekenvervoer (reiskosten)

Reiskosten voor je behandeling krijg je soms vergoed uit de basisverzekering. Je kunt reizen met de auto, taxi of het openbaar vervoer.

Je vergoeding in het kort

Basisverzekering

 • eigen vervoer: € 0,37 per km (was in 2022 € 0,32 per km)
 • openbaar vervoer: 100%
 • taxi: 100%

Aanvullende verzekering

Geen extra vergoeding.

Eigen risico

Je betaalt Voor sommige zorg betaal je eerst zelf een bedrag. Bijvoorbeeld voor ziekenhuiszorg. Dit bedrag noemen we het eigen risico. Het verplicht eigen risico wordt ieder jaar bepaald door de overheid. In 2023 is dit € 385. Is je eigen risico op? Dan vergoeden wij de zorg. Je kunt bovenop het verplichte eigen risico ook nog een vrijwillig eigen risico kiezen van maximaal € 500. Bijvoorbeeld als je niet zo vaak zorg nodig heeft. Je betaalt geen eigen risico over je aanvullende verzekering.

Eigen bijdrage

In 2023 betaal je een Bedrag dat je zelf betaalt voor zorg, medicijnen of hulpmiddelen. De eigen bijdrage staat los van het eigen risico en wordt niet verrekend met het eigen risico. Lees meer over het verschil tussen eigen bijdrage en eigen risico.
 van € 113 per kalenderjaar (was in 2022 € 111).

Toestemming nodig?

Je hebt altijd vooraf toestemming van ons nodig. Vraag toestemming aan

Wanneer krijg je een vergoeding?

Valt je behandeling onder de basisverzekering? Dan kan je een vergoeding krijgen voor de reiskosten van en naar je behandeling. Je krijgt een vergoeding tot 200 km per enkele reis als:

 • Je je alleen met een rolstoel kunt verplaatsen
 • Je een nierdialyse krijgt
 • Je een oncologische behandeling met chemo-, radio- of immunotherapie krijgt
 • Je niet alleen kunt reizen door je visuele beperking
 • Je geriatrische revalidatiezorg krijgt
 • Je kind intensieve kindzorg krijgt en vervoer naar een verpleegkundig kinderdagverblijf medisch noodzakelijk is
 • Je voor behandeling van een langdurige ziekte of aandoening per 12 maanden meer dan 1000 km enkele reis aflegt van je huis naar de behandeling (hardheidsclausule)
 • Je deelneemt aan dagbehandeling die in een groepsverband wordt gegeven. Bijvoorbeeld een zorgprogramma voor oudere mensen met complexe aandoeningen (somatische en/of psychische). Of voor mensen met een niet-aangeboren hersenafwijking, een verstandelijke beperking of een progressieve, degeneratieve neurologische aandoening (zoals de ziekte van Parkinson, de ziekte van Huntington en MS).

Reiskosten in het buitenland

De reiskosten naar je behandeling in het buitenland krijg je alleen vergoed als je óók toestemming hebt voor je behandeling in het buitenland.

Woon je in het buitenland en ben je verzekerd in Nederland? Dan kan je ook een vergoeding krijgen voor je reiskosten. Hiervoor gelden dezelfde voorwaarden als voor vervoer binnen Nederland.

Logeerkosten

Je kunt de vergoeding van reiskosten ook inzetten voor de vergoeding van logeerkosten. In 2023 krijg je maximaal € 82 per nacht als je minimaal drie dagen achter elkaar naar het ziekenhuis moet zonder opname. In 2022 was dat maximaal € 77,50 per nacht.

Bij welke vervoerder kan je terecht?

 • Reis je met het openbaar vervoer? Dan kan je 2e klas reizen.
 • Reis je met de taxi? Vind een taxibedrijf met contract bij je in de buurt. Bij een taxibedrijf zonder contract krijg je misschien minder vergoed. En je krijgt alleen een vergoeding als de vervoerder een TX-keurmerk heeft. Je controleert dit zelf bij het taxibedrijf.
 • Reis je met eigen vervoer? Dan berekenen we het aantal kilometers op basis van de snelste route via Routenet.

Reiskosten gemaakt?

Heb je reiskosten gemaakt voor je behandeling? En heeft je een akkoordverklaring voor ziekenvervoer? Declareer dan eenvoudig je reiskosten via de app of Mijn PZP.

Meer over reiskosten declareren

Veelgestelde vragen

Nog vragen? We zijn er voor je

Naar boven