Vergoeding zittend ziekenvervoer (reiskosten)

Reiskosten voor je behandeling krijg je soms vergoed uit de basisverzekering. Je kunt reizen met de auto, taxi of het openbaar vervoer.

Je vergoeding in het kort

Basisverzekering

 • eigen vervoer in 2020: € 0,32 per km 
 • openbaar vervoer: 100%
 • taxi: 100%

Aanvullende verzekering

Geen extra vergoeding.

Eigen risico

Je betaalt Bedrag dat je eerst zelf betaalt voordat je een vergoeding krijgt voor zorg. In Nederland kennen we 2 vormen van eigen risico, het verplichte en het vrijwillige eigen risico. Het verplichte eigen risico stelt de overheid vast en is in  2020 € 385. Bovenop het verplichte eigen risico kan je kiezen voor een vrijwillig eigen risico van maximaal € 500. Het eigen risico geldt alleen voor de basisverzekering.

Eigen bijdrage

Je betaalt in 2020 € 105 per kalenderjaar Bedrag dat je zelf betaalt voor zorg, medicijnen of hulpmiddelen. De eigen bijdrage staat los van het eigen risico en wordt niet verrekend met het eigen risico. Lees meer over het verschil tussen eigen bijdrage en eigen risico.

Toestemming nodig?

Je hebt altijd vooraf toestemming van ons nodig. Vraag toestemming aan

Wanneer krijg je een vergoeding?

Valt je behandeling onder de basisverzekering? Dan kan je een vergoeding krijgen voor de reiskosten van en naar je behandeling. Je krijgt een vergoeding tot 200 km per enkele reis als:

 • Je permanent in een rolstoel zit
 • Je een nierdialyse krijgt
 • Je een oncologische behandeling met chemo-, radio- of immunotherapie krijgt
 • Je niet alleen kunt reizen door je visuele beperking
 • Je geriatrische revalidatiezorg krijgt (dit geldt vanaf 2020)
 • Je kind intensieve kindzorg krijgt en vervoer naar een verpleegkundig kinderdagverblijf medisch noodzakelijk is
 • Je voor behandeling van een langdurige ziekte of aandoening per 12 maanden meer dan 1000 km enkele reis aflegt van je huis naar de behandeling (hardheidsclausule)

Reiskosten in het buitenland

De reiskosten naar je behandeling in het buitenland krijg je alleen vergoed als je óók toestemming hebt voor je behandeling in het buitenland.

Woon je in het buitenland en ben je verzekerd in Nederland? Dan kan je ook een vergoeding krijgen voor je reiskosten. Hiervoor gelden dezelfde voorwaarden als voor vervoer binnen Nederland.

Logeerkosten

Vanaf 1 januari 2020 kan je de vergoeding van reiskosten ook inzetten voor de vergoeding van logeerkosten. Je krijgt maximaal € 75 per nacht als je minimaal drie dagen achter elkaar naar het ziekenhuis moet zonder opname.

Waar kan je terecht?

 • Reis je met eigen vervoer? Dan berekenen we het aantal kilometers op basis van de snelste route via Routenet.
 • Reis je met het openbaar vervoer? Dan kan je bij alle vervoerders 2e klas reizen.
 • Reis je met de taxi? Vind een taxibedrijf met contract bij je in de buurt. Bij een taxibedrijf zonder contract krijg je misschien minder vergoed. En je krijgt alleen een vergoeding als de vervoerder een TX-keurmerk heeft. Je controleert dit zelf bij het taxibedrijf.

Veelgestelde vragen

Algemeen-NaarBoven