Vergoeding orgaantransplantatie

Wat krijg je vergoed voor orgaantransplantatie? Bekijk de vergoeding in onze zorgverzekeringen.

Wat krijg je vergoed?

Heb je een nieuw orgaan nodig? En je hebt een indicatie voor een vorm van transplantatie die niet meer in de experimentele fase is? Dan krijg je een vergoeding voor een orgaantransplantatie alleen vanuit je basisverzekering. Je krijgt een vergoeding voor het volgende:

  • De transplantatie van weefsels en organen.
  • De specialistisch-geneeskundige zorg voor het selecteren en opereren van de donor.
  • De behandeling van het transplantatiemateriaal als de donor is overleden.
  • Opname in het ziekenhuis van de donor voor de selectie of operatie tot maximaal 13 weken na het einde van de opname. Voor leverdonoren is dit maximaal 6 maanden.
  • Vervoer van de donor binnen Nederland in verband met de selectie, opname en ontslag uit een ziekenhuis, en de zorg tot 13 weken (of 6 maanden) na het einde van de opname.
  • Vervoer van en naar Nederland als de donor in het buitenland woont en het gaat om een transplantatie van een nier, lever of beenmerg bij een verzekerde in Nederland.
  • Kosten van de donor die deze moet maken als hij in het buitenland woont. Bijvoorbeeld reiskosten voor het laten doen van een screening in het land waar de donor woont.

Let op: Je ontvangt geen vergoeding voor de verblijfskosten in Nederland van een in het buitenland wonende donor of voor eventueel misgelopen inkomsten van een donor.

Je krijgt deze vergoeding als je naar een zorgverlener met een contract voor je behandeling gaat. Met deze zorgverleners hebben wij namelijk afspraken gemaakt over kwaliteit en prijzen. Ga je naar zorgverlener zonder contract? Dan krijg je misschien niet alles vergoed.

Eigen bijdrage

Je hoeft geen wettelijke Bedrag dat je zelf betaalt voor zorg, medicijnen of hulpmiddelen. De eigen bijdrage staat los van het eigen risico en wordt niet verrekend met het eigen risico. Lees meer over het verschil tussen eigen bijdrage en eigen risico.
 te betalen.

Eigen risico

In 2024 is het verplicht eigen risico € 385 per jaar.

De vergoeding vanuit de basisverzekering valt onder het eigen risico. Heb je gekozen voor een vrijwillig eigen risico? Dan verrekenen we de kosten eerst met je verplichte eigen risico en daarna met je vrijwillig eigen risico. Als je je eigen risico voldaan hebt, wordt deze zorg uit je verzekering vergoed tot het maximum bedrag waarvoor je bent verzekerd. Het eigen risico geldt voor verzekerden vanaf 18 jaar.

Sta je een orgaan af en heb je daardoor medische zorg nodig? Dan hoef je daarvoor geen eigen risico meer te betalen.

Waar kan je terecht?

Op zoek naar een zorgverlener met een contract voor orgaantransplantatie? Vind een zorgverlener bij je in de buurt. Zoek op de transplantatie die je nodig hebt. Bijvoorbeeld niertransplantatie.

Nog vragen? We zijn er voor je

Naar boven