Vergoeding zwangerschapsonderzoek

Wat krijg je vergoed voor een zwangerschapsonderzoek? Bekijk de vergoeding in onze zorgverzekeringen.

Wat krijg je vergoed?

Tijdens je zwangerschap heb je recht op prenatale screening, zoals een 20-weken echo. Prenatale screening heeft als doel eventuele aandoeningen of complicaties vroeg op te sporen. De screening kan uit een aantal onderdelen bestaan:

Counseling

Dit is uitleg over prenatale screening door je verloskundige, huisarts of gynaecoloog. Zo kan je een goede beslissing maken voor een van de onderzoeken. Een gesprek na een onderzoek valt ook onder counseling. De vergoeding komt uit de basisverzekering en je betaalt hiervoor geen eigen risico.

Combinatietest

Met de combinatietest wordt onderzocht of er een verhoogde kans is dat je kind Downsyndroom heeft. De test bestaat uit een nekplooimeting (echo) en een bloedonderzoek. Heb je een medische indicatie? Dan krijg je de combinatietest vergoed uit je basisverzekering.

Niet-invasieve prenatale test (NIPT)

Komt uit de combinatietest een verhoogde kans op een afwijking, dan kan je kiezen voor vervolgonderzoek. Een voorbeeld is de niet-invasieve prenatale test (NIPT). Je bloed wordt onderzocht en getest op Downsyndroom, het Edwardsyndroom en het Patausyndroom. Andere voorbeelden van onderzoeken zijn de vlokkentest en de vruchtwaterpunctie. De NIPT wordt vergoed uit de basisverzekering indien je een medische indicatie hebt. De NIPT valt onder je eigen risico.

Heb je geen medische indicatie? Ook dan kan je een NIPT laten doen. Deze wordt niet vergoed vanuit de basisverzekering, maar valt onder de subsidieregeling van de overheid. Je betaalt hiervoor zelf € 175 aan de instantie die de NIPT uitvoert.

Prenatale test in het buitenland

Heb je in het buitenland een niet-invasieve prenatale test (NIPT) laten doen en was de uitslag positief? Dan krijg je invasieve diagnostiek als vervolgonderzoek vergoed.

Structureel Echoscopisch Onderzoek (SEO), beter bekend als de 20-weken echo

Dit echoscopisch onderzoek vindt plaats rond de twintigste week van de zwangerschap. Met dit onderzoek kunnen eventuele lichamelijke afwijkingen bij het ongeboren kind worden opgespoord. De vergoeding komt uit de basisverzekering en je betaalt geen eigen risico.

Laboratoriumonderzoek

Het kan tijdens je zwangerschap noodzakelijk zijn om laboratoriumonderzoek zoals bloedonderzoek uit te voeren. De vergoeding komt uit de basisverzekering en je betaalt hiervoor eigen risico.

Je krijgt deze vergoeding als je naar een zorgverlener met een contract voor je behandeling gaat. Met deze zorgverleners hebben wij namelijk afspraken gemaakt over kwaliteit en prijzen. Ga je naar zorgverlener zonder contract? Dan krijg je misschien niet alles vergoed.

Eigen bijdrage

Je betaalt alleen voor een NIPT zonder medische indicatie een eigen bijdrage van € 175. Voor de andere onderzoeken betaal je geen wettelijke eigen bijdrage.

Eigen risico

In 2020 is het verplicht eigen risico € 385 per jaar.

De vergoeding vanuit de basisverzekering valt onder het eigen risico. Heb je gekozen voor een vrijwillig eigen risico? Dan verrekenen we de kosten eerst met je verplichte eigen risico en daarna met je vrijwillig eigen risico. Als je je eigen risico voldaan hebt, wordt deze zorg uit je verzekering vergoed tot het maximum bedrag waarvoor je bent verzekerd. Het eigen risico geldt voor verzekerden vanaf 18 jaar.

Waar kan je terecht?

Op zoek naar een zorgverlener met een contract voor je behandeling? Vind een zorgverlener bij je in de buurt. Zoek op het zwangerschapsonderzoek dat je wilt laten uitvoeren.

Nog vragen? We zijn er voor je