Vergoeding zwangerschapsonderzoek

Je krijgt zwangerschapsonderzoeken zoals een 20-weken echo vergoed uit je basisverzekering.

Je vergoeding in het kort

Basisverzekering

100% vergoed

Aanvullende verzekering

Geen extra vergoeding

Eigen risico

Je betaalt Bedrag dat je eerst zelf betaalt voordat je een vergoeding krijgt voor zorg. In Nederland kennen we 2 vormen van eigen risico, het verplichte en het vrijwillige eigen risico. Het verplichte eigen risico stelt de overheid vast en is in  2021 € 385. Bovenop het verplichte eigen risico kan je kiezen voor een vrijwillig eigen risico van maximaal € 500. Het eigen risico geldt alleen voor de basisverzekering.
voor deze onderzoeken: vlokkentest, vruchtwaterpunctie, bloedonderzoek bij combinatietest en NIPT op medische indicatie

Eigen bijdrage

Je betaalt geen Bedrag dat je zelf betaalt voor zorg, medicijnen of hulpmiddelen. De eigen bijdrage staat los van het eigen risico en wordt niet verrekend met het eigen risico. Lees meer over het verschil tussen eigen bijdrage en eigen risico.

Verwijzing nodig?

Ja

Wat krijg je vergoed?

Je krijgt een vergoeding uit je basisverzekering voor Je verloskundige, huisarts of gynaecoloog geeft uitleg en advies over de zwangerschapsonderzoeken. Het gesprek na een onderzoek hoort hier ook bij.
, de 12-weken echo (termijnecho) en de 20-weken echo.

Met een medische indicatie krijg je ook een vergoeding voor de combinatietest. Deze test bestaat uit een nekplooimeting (echo) en een bloedonderzoek. Hiermee wordt onderzocht of er een verhoogde kans is dat je kindje een chromosoomafwijking heeft. Als dat zo is, kan je de Bij de NIPT (niet-invasieve prenatale test) wordt je bloed onderzocht en getest op het Downsyndroom, Edwardsyndroom en Patausyndroom.
, Met onderzoek van je placentaweefsel kan worden onderzocht of je kindje een chromosoomafwijking heeft.
 of Bij een vruchtwaterpunctie wordt er vruchtwater uit je baarmoeder gehaald. Met onderzoek kan worden vastgesteld of je kindje een chromosoomafwijking of een aangeboren afwijking heeft.
 laten doen.

Waar kan je terecht?

Op zoek naar een zorgverlener met een contract voor je behandeling? Vind een zorgverlener bij je in de buurt. Zoek op het zwangerschapsonderzoek dat je wilt laten uitvoeren, bijvoorbeeld '20-weken echo'.

Ga je naar een zorgverlener zonder contract? Dan krijg je misschien minder vergoed.

Veelgestelde vragen

PZP Geboortezorgadvies

Vragen over kraamzorg, vergoedingen of je zwangerschap? Laat het ons weten, we helpen je graag.

Naar boven