Vergoeding plastische chirurgie

Wat krijg je vergoed voor plastische chirurgie? Bekijk de vergoeding in onze zorgverzekeringen.

Wat krijg je vergoed?

Cosmetische plastische chirurgie wordt nooit vergoed. Andere plastische chirurgie kan je soms vergoed krijgen uit de basis- of de aanvullende verzekering.

Basisverzekering

Je krijgt vanuit de basisverzekering plastisch chirurgische behandelingen vergoed als er sprake is van:

 • Afwijking in je uiterlijk die aantoonbare lichamelijke functiestoornissen veroorzaken
 • Verminkingen die zijn ontstaan door ziekte, een ongeval of een geneeskundige verrichting (zoals ernstige brandwonden)
 • Ontbreken van borstvorming bij vrouwen of man-vrouw transgenders (agenesie en aplasie)
 • Verlamde of verslapte bovenoogleden
 • Primaire geslachtskenmerken bij een vastgestelde transseksualiteit
 • De volgende aangeboren misvormingen:
  • Lip-, kaak- of gehemeltespleten
  • Misvorming van het benig aangezicht
  • Goedaardige woekering van bloedvaten, lymfevaten of bindweefsel
  • Geboortevlekken
  • Misvorming van urineweg- en geslachtsorganen
 • Een buikwandcorrectie wordt in sommige gevallen vergoed.

Je krijgt deze vergoeding als je naar een zorgverlener gaat waarmee afspraken zijn gemaakt over kwaliteit en prijzen. Ga je naar een niet-gecontracteerde zorgverlener? Dan krijg je misschien niet alles vergoed. Lees meer over de vergoeding van gecontracteerde en niet-gecontracteerde zorg.

Aanvullende verzekering

Je kunt voor een aantal behandelingen een vergoeding krijgen vanuit de aanvullende verzekeringen:

Eigen bijdrage

Je hoeft geen wettelijke eigen bijdrage te betalen.

Eigen risico

In 2019 is het verplicht eigen risico € 385 per jaar.

De vergoeding vanuit de basisverzekering valt onder het eigen risico. Heb je gekozen voor een vrijwillig eigen risico? Dan verrekenen we de kosten eerst met je verplichte eigen risico en daarna met je vrijwillig eigen risico. Als je je eigen risico voldaan hebt, wordt deze zorg uit je verzekering vergoed tot het maximum bedrag waarvoor je bent verzekerd. Het eigen risico geldt voor verzekerden vanaf 18 jaar.

Waar kan je terecht?

Op zoek naar een gecontracteerde zorgverlener? Vind een zorgverlener.

Je moet vooraf altijd een akkoordverklaring bij ons aanvragen. Je bent verwezen door een arts.