Vergoeding orthopedische schoenen

Orthopedische schoenen krijg je vergoed uit je basisverzekering. Je betaalt wel een eigen bijdrage. Met een aanvullende verzekering Basis PZP of Plus PZP krijg je de eigen bijdrage deels vergoed.

Vergoeding in het kort

Basisverzekering

100% vergoed

Aanvullende verzekering

Geen vergoeding

Eigen risico

Je betaalt Voor sommige zorg betaal je eerst zelf een bedrag. Bijvoorbeeld voor ziekenhuiszorg. Dit bedrag noemen we het eigen risico. Het verplicht eigen risico wordt ieder jaar bepaald door de overheid. In 2024 is dit € 385. Is je eigen risico op? Dan vergoeden wij de zorg. Je kunt bovenop het verplichte eigen risico ook nog een vrijwillig eigen risico kiezen van maximaal € 500. Bijvoorbeeld als je niet zo vaak zorg nodig hebt. Je betaalt geen eigen risico over je aanvullende verzekering.

Eigen bijdrage

Je betaalt een Bedrag dat je zelf betaalt voor zorg, medicijnen of hulpmiddelen. De eigen bijdrage staat los van het eigen risico en wordt niet verrekend met het eigen risico.

  • Tot 16 jaar: € 65 per paar
  • Vanaf 16 jaar: € 130 per paar

Toestemming nodig?

Je hebt vooraf toestemming van ons nodig. De leverancier vraagt dit vooraf bij ons aan.

Wat krijg je vergoed?

Je krijgt een vergoeding voor orthopedische schoenen uit de basisverzekering. Ook vervangende schoenen en een reservepaar krijg je vergoed. Heb je een aanvullende verzekering Basis PZP of Plus PZP? Dan krijg je een vergoeding voor de wettelijke eigen bijdrage:

  • Tot 16 jaar: € 25 per paar
  • Vanaf 16 jaar: € 50 per paar

Vervanging van je schoenen

  • Tot 16 jaar: Na 9 maanden krijg je nieuwe schoenen vergoed.
  • Vanaf 16 jaar: 15 maanden na de laatste levering krijg je nieuwe schoenen vergoed.

Reservepaar

  • Tot 16 jaar: Je krijgt geen vergoeding voor een reservepaar.
  • Vanaf 16 jaar: 3 maanden na de levering van je eerste paar krijg je een reservepaar vergoed.

Wanneer krijg je een vergoeding?

Voor orthopedische schoenen heb je een verwijzing nodig van een medisch specialist. Voor semi-orthopedische schoenen is een verwijzing van je huisarts voldoende.

Waar kan je terecht?

Op zoek naar een leverancier met een contract voor orthopedische en semi-orthopedische schoenen? Vind een leverancier bij je in de buurt.

Bij een leverancier met contract krijg je 3 maanden garantie op de pasvorm. En 6 maanden Kosten als gevolg van productie-, montage- en afleveringsfouten zijn voor rekening van de leverancier. 

Zijn er buiten de garantieperiode reparaties of aanpassingen nodig? Dan heb je een akkoordverklaring nodig.

Ga je naar een leverancier zonder contract? Dan krijg je misschien minder vergoed. Je krijgt geen vergoeding als de leverancier niet erkend is door de SEMH.