Vergoeding orthopedische schoenen

Wat krijg je vergoed voor orthopedische schoenen? Bekijk je vergoeding.

Wat krijg je vergoed?

Orthopedische schoenen krijg je vergoed uit je basisverzekering. De schoenen zijn je eigendom. Vraag altijd een verwijzing van je huisarts. De huisarts schat in of je complexe voetzorg nodig hebt via een specialist of dat hij je rechtstreeks kan verwijzen naar een orthopedisch schoenmaker.

Je krijgt deze vergoeding als je naar een leverancier gaat waarmee afspraken zijn gemaakt over kwaliteit en prijzen. Ga je naar een niet-gecontracteerde leverancier? Dan krijg je misschien niet alles vergoed. Lees meer over de vergoeding van gecontracteerde en niet-gecontracteerde zorg.

In het Reglement Hulpmiddelen vind je welke eisen wij stellen per vergoeding en aan leveranciers.

Eigen bijdrage

Iedereen schaft regelmatig schoenen aan. Daarom betalen ook verzekerden die orthopedische schoenen nodig hebben een vergelijkbaar bedrag in de aanschafkosten. Dit heet een wettelijke eigen bijdrage.

Deze wettelijke eigen bijdrage in 2019 is:

  • Tot 16 jaar: € 65,50 per paar
  • Vanaf 16 jaar: € 131 per paar

De eigen bijdrage wordt gedeeltelijk vergoed uit de aanvullende verzekering Basis PZP en Plus PZP.

  • Tot 16 jaar: € 25,- per paar
  • Vanaf 16 jaar: € 50,- per paar.

Eigen risico

In 2019 is het verplicht eigen risico € 385 per jaar.

De vergoeding vanuit de basisverzekering valt onder het eigen risico. Heb je gekozen voor een vrijwillig eigen risico? Dan verrekenen we de kosten eerst met je verplichte eigen risico en daarna met je vrijwillig eigen risico. Als je je eigen risico voldaan hebt, wordt deze zorg uit je verzekering vergoed tot het maximum bedrag waarvoor je bent verzekerd. Het eigen risico geldt voor verzekerden vanaf 18 jaar.

Waar kan je terecht?

Op zoek naar een gecontracteerde leverancier? Vind een leverancier. Je kunt zoeken op: orthopedische en semi-orthopedische schoenen.

De leverancier vraag altijd vooraf een akkoordverklaring bij ons aan. En stuurt ons de medische diagnose van een arts en offerte.

Nog vragen? We zijn er voor je