Vergoeding medicijnen (geneesmiddelen)

Wat krijg je vergoed voor je medicijnen? Bekijk de vergoeding in onze zorgverzekeringen.

Wat krijg je vergoed?

Heb je een recept van je arts? Dan krijg je uit je basisverzekering alle medicijnen vergoed die voorkomen in het Geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS) van de overheid. Soms heb je van ons een akkoordverklaring nodig. En soms gelden aanvullende voorwaarden, zoals een artsenverklaring.

Check eenvoudig zelf of je een vergoeding krijgt op Medicijnkosten.nl. Hier zie je ook de maximale vergoeding en wat je eventueel zelf betaalt (eigen bijdrage).

Haal je je medicijnen bij een niet-gecontracteerde apotheek? Dan krijg je misschien een lagere vergoeding. Lees meer over de vergoeding van gecontracteerde en niet-gecontracteerde zorg.

Aanvullende verzekering Vergoeding
Jongeren PZP Geen vergoeding
Basis PZP Geen vergoeding
Plus PZP Vergoeding eigen bijdrage van middelen voor methylfenidaat retard (zoals Concerta, Equasym XL en Medikinet), atomoxetine (zoals Strattera) en dexamfetamine (zoals Amfexa).
CZ Top Collectief
  • Vergoeding eigen bijdrage van medicijnen die voorkomen in het GVS.
  • Vergoeding eigen bijdrage van middelen voor methylfenidaat retard (zoals Concerta, Equasym XL en Medikinet), atomoxetine (zoals Strattera) en dexamfetamine (zoals Amfexa).
  • Vergoeding wettelijke eigen bijdrage tot maximaal € 250 vanaf 1 januari 2019.

Eigen bijdrage

Voor medicijnen betaal je soms een wettelijke eigen bijdrage, zoals voor sommige ADHD-medicijnen. Deze wettelijke eigen bijdrage is maximaal € 250 per kalenderjaar. Kijk op Medicijnkosten.nl of je voor je medicijn een eigen bijdrage betaalt. Hier vind je meer uitleg over het verschil tussen een eigen bijdrage en het eigen risico.

Je kunt de eigen bijdrage vergoed krijgen vanuit een van onze aanvullende verzekeringen.

Eigen risico

De kosten voor medicijnen en de dienstverlening van de apotheek gaan af van je eigen risico. In 2019 is het verplicht eigen risico € 385 per jaar. Dit geldt voor iedereen vanaf 18 jaar. Als je je volledige eigen risico hebt betaald, krijg je alles vergoed volgens het Geneesmiddelen Vergoedingssysteem (GVS).

Waar kan je terecht?

Op zoek naar een gecontracteerde apotheek? Vind een apotheek.

Je kunt ook terecht bij onze gecontracteerde online apotheken De Thuisapotheek en Efarma voor het bestellen van medicijnen. Vraag je huisarts om het recept digitaal naar de online apotheek van je keuze te sturen. Of stuur het originele recept zelf op naar de apotheek.

Wat je verder moet weten over je apotheek:

  • Soms vergoeden we alleen het medicijn met de laagste prijs. Het voorkeursbeleid medicijnen geldt voor al onze basisverzekeringen.
  • Als je medicijnen haalt, betaal je ook andere kosten. Bijvoorbeeld voor de dienstverlening en begeleiding van de apotheek. Of speciale avond- en weekendtarieven. Lees meer over de kosten bij de apotheek.

Veelgestelde vragen over medicijnen