Vergoeding medicijnen (geneesmiddelen)

Wat krijg je vergoed voor je medicijnen? Bekijk de vergoeding in onze zorgverzekeringen.

Wat krijg je vergoed?

Heb je een recept van je arts? Dan krijg je uit je basisverzekering alle medicijnen vergoed die voorkomen in het Geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS) van de overheid. Soms heb je van ons een akkoordverklaring nodig. En soms gelden aanvullende voorwaarden, zoals een artsenverklaring.

Check eenvoudig zelf of je een vergoeding krijgt op Medicijnkosten.nl. Hier zie je ook de maximale vergoeding en wat je eventueel zelf betaalt (eigen bijdrage).

Haal je je medicijnen bij een niet-gecontracteerde apotheek? Dan krijg je misschien een lagere vergoeding. Lees meer over de vergoeding van gecontracteerde en niet-gecontracteerde zorg.

Aanvullende verzekering Vergoeding
Jongeren PZP Geen vergoeding
Basis PZP Geen vergoeding
Plus PZP Vergoeding eigen bijdrage van middelen voor methylfenidaat retard (zoals Concerta, Equasym XL en Medikinet), atomoxetine (zoals Strattera) en dexamfetamine (zoals Amfexa).
CZ Top Collectief
  • Vergoeding eigen bijdrage van medicijnen die voorkomen in het GVS.
  • Vergoeding eigen bijdrage van middelen voor methylfenidaat retard (zoals Concerta, Equasym XL en Medikinet), atomoxetine (zoals Strattera) en dexamfetamine (zoals Amfexa).

De apotheek kan deze eigen bijdrage niet rechtstreeks bij ons declareren. Stuur de rekening naar ons toe of declareer de rekening via Mijn PZP. Deze vergoedingen gelden voor de wettelijke eigen bijdrage, niet voor het eigen risico.

Eigen bijdrage

Voor medicijnen betaal je soms een wettelijke eigen bijdrage, zoals voor sommige ADHD-medicijnen. Kijk op Medicijnkosten.nl of je voor je medicijn een eigen bijdrage betaalt.

Je kunt de eigen bijdrage vergoed krijgen vanuit een van onze aanvullende verzekeringen.

Eigen risico

De kosten voor medicijnen en de dienstverlening van de apotheek gaan af van je eigen risico. In 2018 is het verplicht eigen risico € 385 per jaar. Dit geldt voor iedereen vanaf 18 jaar. Als je je volledige eigen risico hebt betaald, krijg je alles vergoed volgens het Geneesmiddelen Vergoedingssysteem (GVS).

Waar kan je terecht?

Op zoek naar een gecontracteerde apotheek? Vind een apotheek.

Je kunt ook terecht bij onze gecontracteerde online apotheken.

Wat je verder moet weten over je apotheek:

Veelgestelde vragen over medicijnen

Voorwaarden en overzichten

We vermelden op onze website zo zorgvuldig mogelijk onze vergoedingen en voorwaarden. Maar of we uiteindelijk je zorg vergoeden en voor welk bedrag, hangt af van de officiële polisvoorwaarden, vergoedingsoverzichten en reglementen.

Ben je op zoek naar de vergoedingen en voorwaarden van voorgaande jaren? Die vind je op Mijn PZP.

Accountteam PZP