Wat is het voorkeursbeleid medicijnen?

Sommige medicijnen werken hetzelfde, maar verschillen in prijs. In dat geval vergoeden wij alleen het medicijn met de laagste prijs: het voorkeursgeneesmiddel. Geen zorgen, je krijgt nog steeds het medicijn dat je nodig hebt, maar dan in een ander doosje.

Zelfde medicijn, ander merk

Dit hebben we afgesproken met apotheken:

  • Staat je medicijn (de werkzame stof) op de lijst voorkeursgeneesmiddelen? Dan krijg je van je apotheek dit medicijn mee. Voor deze medicijnen hebben we met fabrikanten prijsafspraken gemaakt. De meeste medicijnen staan voor minimaal 2 jaar op de lijst. Hierdoor kan je langere tijd gebruik maken van één merk medicijn.
  • We maken de prijzen van de voorkeursgeneesmiddelen niet openbaar. Hierdoor kunnen we betere prijsafspraken maken met fabrikanten, waardoor de kosten omlaag gaan. En we de premie zo laag mogelijk kunnen houden.
  • Staat je medicijn niet op de lijst? Dan hebben wij met apotheken afgesproken dat ze per werkzame stof altijd het goedkoopste medicijn aan je meegeven. Het voorkeursmedicijn is nog steeds het medicijn dat je nodig hebt, met precies dezelfde werkzame stof als het merkmedicijn. Het voorkeursmedicijn komt alleen van een fabrikant waar de prijs lager is. En soms bevat het andere hulpstoffen, zoals kleurstoffen of zoetstoffen.

Wat betekent dit voor je?

  1. Je kunt een ander medicijn krijgen dan je gewend bent. De verpakking ziet er bijvoorbeeld anders uit, of de kleur van het medicijn is anders.
  2. Je betaalt vanaf 1 mei 2021 geen (vrijwillig) eigen risico meer voor medicijnen van de lijst voorkeursgeneesmiddelen. Je betaalt wel eigen risico voor de dienstverlening van de apotheek.

Alléén officieel goedgekeurde medicijnen

Je hoeft niet bang te zijn dat het voorkeursmedicijn minder goed is. Alle voorkeursgeneesmiddelen zijn door het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen goedgekeurd op het gebied van kwaliteit, werkzaamheid en veiligheid. Ook is de werkzame stof altijd hetzelfde als die van het merkmedicijn.

Je apotheek geeft je het juiste medicijn...

Op het recept dat je van je arts krijgt, staat altijd de werkzame stof van het medicijn. Niet de merknaam. Je apotheek zorgt er vervolgens voor dat je het juiste geneesmiddel krijgt. Soms verandert de lijst met voorkeursgeneesmiddelen. Ook dan weet je apotheek altijd welk medicijn je nodig hebt.

... en controleert of het gebruik voor je veilig is

Het kan voorkomen dat je niet goed op een medicijn reageert. Bijvoorbeeld omdat je een allergie hebt voor een hulpstof. Dit gebeurt gelukkig bijna nooit. Ook niet bij voorkeursmedicijnen. Ook controleert je apotheek altijd in je persoonlijk dossier of een middel veilig is voor je.

Tip: geef je apotheek toestemming om je medische gegevens te delen. Dan kunnen ook je artsen bij je dossier. Bij een noodgeval kunnen ze dan meteen juist handelen. Dit is zeker aan te raden als je allergieën hebt. Informeer bij je apotheek of kijk op ikgeeftoestemming.nl.

Uitzonderingen

Gebruik je het voorkeursmedicijn en blijkt dit na een gesprek met je apotheker toch medisch onverantwoord voor je? Dan krijg je een ander voorkeursmedicijn vergoed. Is er geen ander voorkeursmedicijn? Pas dan krijg je het duurdere merkmiddel vergoed. Je arts vermeldt dan Medische noodzaak betekent dat behandeling met het voorkeursmiddel voor je medisch onverantwoord is. Bijvoorbeeld omdat de samenstelling, dosering of toedieningsvorm van een medicijn zo bijzonder is dat voor je maar één bepaald medicijn in aanmerking komt. Dit komt alleen in uitzonderlijke gevallen voor.
Vindt je arts niet dat er sprake is van medische noodzaak? Dan krijg je alleen het voorkeursmedicijn vergoed.
Vindt je arts dat er wél sprake is van een medische noodzaak? Dan ligt de uiteindelijke beoordeling bij je apotheker.
op het recept. Dit gebeurt alleen bij hoge uitzondering.

Veelgestelde vragen over het voorkeursbeleid

Nog vragen? We zijn er voor je

Naar boven