Vergoeding CPAP-apparatuur

Wat krijg je vergoed voor CPAP-apparatuur? Bekijk de vergoeding in onze zorgverzekeringen.

Vergoeding in het kort

Eigen risico

Je betaalt geen Voor sommige zorg betaal je eerst zelf een bedrag. Bijvoorbeeld voor ziekenhuiszorg. Dit bedrag noemen we het eigen risico. Het verplicht eigen risico wordt ieder jaar bepaald door de overheid. In 2024 is dit € 385. Is je eigen risico op? Dan vergoeden wij de zorg. Je kunt bovenop het verplichte eigen risico ook nog een vrijwillig eigen risico kiezen van maximaal € 500. Bijvoorbeeld als je niet zo vaak zorg nodig hebt. Je betaalt geen eigen risico over je aanvullende verzekering.

Eigen bijdrage

Je betaalt geen wettelijke Bedrag dat je zelf betaalt voor zorg, medicijnen of hulpmiddelen. De eigen bijdrage staat los van het eigen risico en wordt niet verrekend met het eigen risico.

Wat krijg je vergoed?

Heb je moeite met ademhalen tijdens je slaap? En ben je als slaapapneupatiënt (Obstructief Slaap Apneu oftewel OSA) medisch gediagnosticeerd door een longarts, KNO-arts of neuroloog? Dan krijg je de CPAP-apparatuur volledig vergoed vanuit je basisverzekering.

Je krijgt deze vergoeding als je naar een leverancier gaat waarmee afspraken zijn gemaakt over kwaliteit en prijzen. Ga je naar een niet-gecontracteerde leverancier? Dan krijg je misschien niet alles vergoed. Lees meer over de vergoeding van gecontracteerde en niet-gecontracteerde zorg.

In het Reglement Hulpmiddelen vind je welke eisen wij stellen per vergoeding en aan leveranciers.

Waar kan je terecht?

Op zoek naar een leverancier met een contract voor CPAP-apparatuur? Vind een leverancier bij je in de buurt.

Ga je naar een niet-gecontracteerde leverancier? Dan moet je vooraf altijd een akkoordverklaring bij ons aanvragen. Bij het aanvragen van je akkoordverklaring voor CPAP-apparatuur zijn naast de algemene richtlijnen voor de akkoordverklaring ook de volgende zaken belang:

  • De zorgaanvraag moet volledig ingevuld en ondertekend zijn.
  • Je medisch- of verpleegkundig specialist moet op de zorgaanvraag aangeven dat er een geslaagde proefplaatsing (van minimaal twee weken) is geweest.
  • Uit de zorgaanvraag moet blijken dat je de apparatuur langdurig gaat gebruiken.
  • Uit de zorgaanvraag moet blijken dat de proefperiode is doorlopen met gelijksoortige apparatuur als wordt aangevraagd.

 

Jaarlijkse controle van het apparaat

We willen dat je baat hebt bij de CPAP-apparatuur. Dat kan alleen als je het apparaat goed gebruikt. Je leverancier controleert jaarlijks of je CPAP nog goed werkt en of er verbeteringen nodig zijn. Daarom leest je leverancier je CPAP jaarlijks op afstand uit of vraag je zelf de SD-kaart op te sturen.

Ga je naar een niet gecontracteerde leverancier? Dan moet je in ieder geval een akkoordverklaring invullen.

De jaarlijkse controle van het CPAP apparaat is verplicht, en staat vermeld in het reglement Hulpmiddelen.

Werkt je CPAP-apparatuur niet goed meer of heb je hem niet meer nodig?

Heb je geen goed hulpmiddel meer? Neem dan contact op met een gecontracteerde leverancier. De leverancier beoordeelt dan of je in aanmerking komt voor een nieuw hulpmiddel. Je hoeft vooraf geen toestemming aan ons te vragen. Ga je naar een niet-gecontracteerde leverancier? Dan moet je wel toestemming aanvragen op dezelfde manier als bij je eerste aanvraag.

Je leent dit hulpmiddel. Als je de apparatuur niet meer nodig hebt, meld dit dan aan de leverancier. De apparatuur wordt dan weer bij je opgehaald.