Vergoeding CPAP-apparatuur

Wat krijg je vergoed voor CPAP-apparatuur? Bekijk de vergoeding in onze zorgverzekeringen.

Wat krijg je vergoed?

Heb je moeite met ademhalen tijdens je slaap? En ben je als slaapapneupatiënt (Obstructief Slaap Apneu oftewel OSA) medisch gediagnosticeerd door een longarts, KNO-arts of neuroloog? Dan krijg je de CPAP-apparatuur volledig vergoed vanuit je basisverzekering.

Je krijgt deze vergoeding als je naar een leverancier gaat waarmee afspraken zijn gemaakt over kwaliteit en prijzen. Ga je naar een niet-gecontracteerde leverancier? Dan krijg je misschien niet alles vergoed. Lees meer over de vergoeding van gecontracteerde en niet-gecontracteerde zorg.

In het Reglement Hulpmiddelen vind je welke eisen wij stellen per vergoeding en aan leveranciers.

Eigen bijdrage

Je hoeft geen wettelijke eigen bijdrage te betalen.

Eigen risico

Je hoeft geen eigen risico te betalen.

Waar kan je terecht?

Op zoek naar een gecontracteerde leverancier? Vind een leverancier. Je kunt je selectie verfijnen op: CPAP-apparatuur.

Ga je naar een niet-gecontracteerde leverancier? Dan moet je vooraf altijd een akkoordverklaring bij ons aanvragen. Bij het aanvragen van je akkoordverklaring voor CPAP-apparatuur zijn naast de algemene richtlijnen voor de akkoordverklaring ook de volgende zaken belang:

  • De zorgaanvraag moet volledig ingevuld en ondertekend zijn.
  • Je medisch- of verpleegkundig specialist moet op de zorgaanvraag aangeven dat er een geslaagde proefplaatsing (van minimaal twee weken) is geweest.
  • Uit de zorgaanvraag moet blijken dat je de apparatuur langdurig gaat gebruiken.
  • Uit de zorgaanvraag moet blijken dat de proefperiode is doorlopen met gelijksoortige apparatuur als wordt aangevraagd.

Jaarlijkse controle van het apparaat

We willen dat je baat hebt bij de CPAP-apparatuur. Dat kan alleen als je het apparaat goed gebruikt. En we vragen van je leverancier dat de positietrainer gemakkelijk werkt en niet onnodig duur is. Dit staat in onze  en in het reglement Hulpmiddelen.
Daarom leest de leverancier, met je toestemming, de CPAP-apparatuur op afstand uit. Of je stuurt zelf de SD-kaart op.

De leverancier kijkt dan of de CPAP-apparatuur nog goed werkt en of je deze goed hebt gebruikt. Wil je om wat voor redenen dan ook niet dat de leverancier het apparaat uitleest? Dan moet je in ieder geval een ’’ invullen zoals ook in het reglement Hulpmiddelen is aangegeven.

Werkt je CPAP-apparatuur niet goed meer of heb je hem niet meer nodig?

Heb je geen goed hulpmiddel meer? Neem dan contact op met een gecontracteerde leverancier. De leverancier beoordeelt dan of je in aanmerking komt voor een nieuw hulpmiddel. Je hoeft vooraf geen toestemming aan ons te vragen. Ga je naar een niet-gecontracteerde leverancier? Dan moet je wel toestemming aanvragen op dezelfde manier als bij je eerste aanvraag.

Je leent dit hulpmiddel. Als je de apparatuur niet meer nodig hebt, meld dit dan aan de leverancier. De apparatuur wordt dan weer bij je opgehaald.

Nog vragen? We zijn er voor je