Vergoeding oogprothese

Wat krijg je vergoed voor een oogprothese, scleraschaal en scleralens? Bekijk de vergoeding in onze zorgverzekeringen.

Wat krijg je vergoed?

Heb je een oogprothese, scleraschaal of scleralens nodig? Dan krijg je een vergoeding vanuit je basisverzekering.

Je krijgt deze vergoeding als je naar een leverancier gaat waarmee afspraken zijn gemaakt over kwaliteit en prijzen. Ga je naar een niet-gecontracteerde leverancier? Dan krijg je misschien niet alles vergoed. Lees meer over de vergoeding van gecontracteerde en niet-gecontracteerde zorg.

In het Reglement Hulpmiddelen vind je welke eisen wij stellen per vergoeding en aan leveranciers.

Eigen bijdrage

Je hoeft geen wettelijke eigen bijdrage te betalen.

Eigen risico

In 2019 is het verplicht eigen risico € 385 per jaar.

De vergoeding vanuit de basisverzekering valt onder het eigen risico. Heb je gekozen voor een vrijwillig eigen risico? Dan verrekenen we de kosten eerst met je verplichte eigen risico en daarna met je vrijwillig eigen risico. Als je je eigen risico voldaan hebt, wordt deze zorg uit je verzekering vergoed tot het maximum bedrag waarvoor je bent verzekerd. Het eigen risico geldt voor verzekerden vanaf 18 jaar.

Waar kan je terecht?

Op zoek naar een gecontracteerde leverancier? Vind een leverancier. Je kunt je selectie verfijnen op: hulpmiddelen, oogprothese, scleraschaal of scleralens zonder visuscorrectie.

Wil je gebruikmaken van een gecontracteerde leverancier? Dan kan je direct contact opnemen met de leverancier. Je hebt een voorschrift nodig van de medisch-specialist, waarin staat welke voorziening je nodig hebt.

Ga je naar een niet-gecontracteerde leverancier? Dan moet je vooraf altijd een akkoordverklaring bij ons aanvragen. Heb je een scleralens nodig? Dan moet je ook eerst contact met ons opnemen voor het aanvragen van een akkoordverklaring.

Dit hulpmiddel wordt je eigendom. Heb je geen goed hulpmiddel meer? Neem dan contact op met een gecontracteerde leverancier. De leverancier beoordeelt dan of je in aanmerking komt voor een nieuw hulpmiddel.

Nog vragen? We zijn er voor je