Vergoeding gezichtsprothese

Wat krijg je vergoed voor een gezichtsprothese? Bekijk de vergoeding in onze zorgverzekeringen.

Wat krijg je vergoed?

Een gezichtsprothese krijg je vergoed uit je basisverzekering. Je hebt een voorschrift nodig van de medisch specialist, waarin staat welke voorziening je nodig hebt. Gezichtsprothesen bedekken je gezicht of een gedeelte ervan, inclusief neus en oorschelpen. Ze worden gebruikt bij verminking van het gezicht.

Je krijgt deze vergoeding als je naar een leverancier gaat waarmee afspraken zijn gemaakt over kwaliteit en prijzen. Ga je naar een niet-gecontracteerde leverancier? Dan krijg je misschien niet alles vergoed. Lees meer over de vergoeding van gecontracteerde en niet-gecontracteerde zorg.

Eigen bijdrage

Je hoeft geen wettelijke Bedrag dat je zelf betaalt voor zorg, medicijnen of hulpmiddelen. De eigen bijdrage staat los van het eigen risico en wordt niet verrekend met het eigen risico. Lees meer over het verschil tussen eigen bijdrage en eigen risico.
 te betalen.

Eigen risico

In 2024 is het verplicht eigen risico € 385 per jaar.

De vergoeding vanuit de basisverzekering valt onder het eigen risico. Heb je gekozen voor een vrijwillig eigen risico? Dan verrekenen we de kosten eerst met je verplichte eigen risico en daarna met je vrijwillig eigen risico. Als je je eigen risico voldaan hebt, wordt deze zorg uit je verzekering vergoed tot het maximum bedrag waarvoor je bent verzekerd. Het eigen risico geldt voor verzekerden vanaf 18 jaar.

Waar kan je terecht?

Op zoek naar een leverancier met een contract voor een gezichtsprothese? Vind een leverancier bij je in de buurt.

Ga je naar een niet-gecontracteerde leverancier? Dan moet je vooraf altijd een akkoordverklaring bij ons aanvragen. Stuur hierbij de medische diagnose van je behandelend arts en een offerte van de leverancier mee.

Dit hulpmiddel wordt je eigendom. Heb je geen goed hulpmiddel meer? Neem dan contact op met een leverancier waarmee afspraken zijn gemaakt. De leverancier beoordeelt dan of je in aanmerking komt voor een nieuw hulpmiddel.

Nog vragen? We zijn er voor je

Naar boven