Vergoeding gezichtsprothese

Wat krijg je vergoed voor een gezichtsprothese? Bekijk de vergoeding in onze zorgverzekeringen.

Vergoeding in het kort

Eigen risico

Je betaalt wel Voor sommige zorg betaal je eerst zelf een bedrag. Bijvoorbeeld voor ziekenhuiszorg. Dit bedrag noemen we het eigen risico. Het verplicht eigen risico wordt ieder jaar bepaald door de overheid. In 2024 is dit € 385. Is je eigen risico op? Dan vergoeden wij de zorg. Je kunt bovenop het verplichte eigen risico ook nog een vrijwillig eigen risico kiezen van maximaal € 500. Bijvoorbeeld als je niet zo vaak zorg nodig hebt. Je betaalt geen eigen risico over je aanvullende verzekering.  

Eigen bijdrage

Je betaalt geen wettelijke Bedrag dat je zelf betaalt voor zorg, medicijnen of hulpmiddelen. De eigen bijdrage staat los van het eigen risico en wordt niet verrekend met het eigen risico.

Wat krijg je vergoed?

Een gezichtsprothese krijg je vergoed uit je basisverzekering. Je hebt een voorschrift nodig van de medisch specialist, waarin staat welke voorziening je nodig hebt. Gezichtsprothesen bedekken je gezicht of een gedeelte ervan, inclusief neus en oorschelpen. Ze worden gebruikt bij verminking van het gezicht.

 

Je krijgt deze vergoeding als je naar een leverancier gaat waarmee afspraken zijn gemaakt over kwaliteit en prijzen. Ga je naar een niet-gecontracteerde leverancier? Dan krijg je misschien niet alles vergoed. Lees meer over de vergoeding van gecontracteerde en niet-gecontracteerde zorg.

 

Waar kan je terecht?

Op zoek naar een leverancier met een contract voor een gezichtsprothese? Vind een leverancier bij je in de buurt.

 

Ga je naar een niet-gecontracteerde leverancier? Dan moet je vooraf altijd een akkoordverklaring bij ons aanvragen. Stuur hierbij de medische diagnose van je behandelend arts en een offerte van de leverancier mee.

 

Dit hulpmiddel wordt je eigendom. Heb je geen goed hulpmiddel meer? Neem dan contact op met een leverancier waarmee afspraken zijn gemaakt. De leverancier beoordeelt dan of je in aanmerking komt voor een nieuw hulpmiddel.