Vergoeding hoortoestellen

Wat krijg je vergoed voor hoortoestellen of maskeerders? Bekijk de vergoeding in onze zorgverzekeringen.

Wat krijg je vergoed?

Basisverzekering

Hoor je niet goed? Dan krijg je hoortoestellen en maskeerders voor 75% vergoed vanuit je basisverzekering. En overige hoorhulpmiddelen 100%, zoals ringleidingen, soloapparatuur, IR- en FM-apparatuur voor geluidsoverdracht.

Je krijgt deze vergoeding als je naar een leverancier gaat waarmee afspraken zijn gemaakt over kwaliteit en prijzen. Ga je naar een niet-gecontracteerde leverancier? Dan krijg je misschien niet alles vergoed. Lees meer over de vergoeding van gecontracteerde en niet-gecontracteerde zorg.

In het Reglement Hulpmiddelen vind je welke eisen wij stellen per vergoeding en aan leveranciers.

Verder geldt...

  • Bij de eerste levering krijg je ook batterijen en accu’s.
  • Gedurende 5 jaar krijg je oorstukjes, tubes, tips, service en onderhoud vergoed bij de leverancier waar je je hoortoestel hebt aangeschaft.
  • Vervangende batterijen, accu's of servicepakketten krijg je niet vergoed. Meer over extra services en producten voor je hoortoestel.
  • Je hoortoestel moet aangemeten zijn volgens het landelijk hoorprotocol en opgenomen zijn in de landelijke database. Je audicien kan dit verder aan je uitleggen.
  • Ben je jonger dan 67 jaar en heb je nog geen hoortoestel? Dan heb je een voorschrift nodig van een KNO-arts of een audiologisch centrum (vraag je huisarts om een verwijzing).

  1. Vergoeding
  1. Vergoeding

Staat je aanvullende verzekering hier niet bij? Kijk dan bij de vergoedingen en voorwaarden.

Eigen bijdrage

Je betaalt vanaf 18 jaar een wettelijke eigen bijdrage van 25% van het aankoopbedrag voor hoortoestellen en maskeerders.

Je kunt een deel van je eigen bijdrage vergoed krijgen uit je aanvullende verzekering.

Eigen risico

In 2020 is het verplicht eigen risico € 385 per jaar.

De vergoeding vanuit de basisverzekering valt onder het eigen risico. Heb je gekozen voor een vrijwillig eigen risico? Dan verrekenen we de kosten eerst met je verplichte eigen risico en daarna met je vrijwillig eigen risico. Als je je eigen risico voldaan hebt, wordt deze zorg uit je verzekering vergoed tot het maximum bedrag waarvoor je bent verzekerd. Het eigen risico geldt voor verzekerden vanaf 18 jaar.

Waar kan je terecht?

Je kunt terecht bij een leverancier met een contract voor hoortoestellen of maskeerders:

Ga je naar een leverancier zonder contract? Dan moet je vooraf altijd een akkoordverklaring bij ons aanvragen.

Is je hoortoestel niet goed meer? Neem dan contact op met een leverancier waarmee we afspraken hebben gemaakt. Is je hoortoestel jonger dan 5 jaar? Neem dan contact op met de leverancier waar je het hoortoestel heeft aangeschaft. De leverancier beoordeelt in beide gevallen of je in aanmerking komt voor een nieuw hoortoestel.