Vergoeding voedingshulpmiddel (sonde)

Wat krijg je vergoed voor hulpmiddelen voor het toedienen van voeding? Bekijk de vergoeding in onze zorgverzekeringen.

Wat krijg je vergoed?

Hulpmiddelen voor het toedienen van voeding krijg je vergoed uit je basisverzekering. Hulpmiddelen voor het toedienen van voeding, zoals een sonde met bijbehorende pomp, worden vergoed als je een diagnose hebt gekregen voor vergoeding van voeding, en er sprake is van een ernstige slikstoornis of passagestoornis. Met een sonde (een slangetje) wordt het voedsel direct in je maag gebracht.

De hulpmiddelen voor voeding worden je eigendom. De uitwendige voedingspompen krijg je in bruikleen.

Deze hulpmiddelen worden vergoed als je een diagnose hebt gekregen voor vergoeding van voeding. Deze diagnose krijg je als:

  • Je niet uit kunt komen met aangepaste normale voeding en andere producten van bijzondere voeding
  • Je een stofwisselingsstoornis hebt
  • Je een voedselallergie hebt
  • Je een resorptiestoornis hebt: onvermogen om (bepaalde) voeding te verteren zodat het kan worden opgenomen in het bloed
  • Je een, via een gevalideerd screeningsinstrument vastgestelde, ziektegerelateerde ondervoeding of een risico daarop hebt. Je diëtist kan door dit instrument bepalen of je risico hebt op ondervoeding

Je krijgt deze vergoeding als je naar een leverancier gaat waarmee afspraken zijn gemaakt over kwaliteit en prijzen. Ga je naar een niet-gecontracteerde leverancier? Dan krijg je misschien niet alles vergoed. Lees meer over de vergoeding van gecontracteerde en niet-gecontracteerde zorg.

In het Reglement Hulpmiddelen vind je welke eisen wij stellen per vergoeding en aan leveranciers.

Eigen bijdrage

Je hoeft geen wettelijke Bedrag dat je zelf betaalt voor zorg, medicijnen of hulpmiddelen. De eigen bijdrage staat los van het eigen risico en wordt niet verrekend met het eigen risico. Lees meer over het verschil tussen eigen bijdrage en eigen risico.
 te betalen.

Eigen risico

Voor deze hulpmiddelen voor het toedienen van voeding betaal je een Voor sommige zorg betaal je eerst zelf een bedrag. Bijvoorbeeld voor ziekenhuiszorg. Dit bedrag noemen we het eigen risico. Het verplicht eigen risico wordt ieder jaar bepaald door de overheid. In 2024 is dit € 385. Is je eigen risico op? Dan vergoeden wij de zorg. Je kunt bovenop het verplichte eigen risico ook nog een vrijwillig eigen risico kiezen van maximaal € 500. Bijvoorbeeld als je niet zo vaak zorg nodig hebt. Je betaalt geen eigen risico over je aanvullende verzekering.

Een uitwendige voedingspomp krijg je in bruikleen en gaat niet af van je eigen risico.

Waar kan je terecht?

Je kunt terecht bij een leverancier met een contract voor hulpmiddelen voor het toedienen van voeding:

Je moet vooraf altijd een akkoordverklaring bij ons aanvragen. Daarbij moet je arts aangeven welke beperkingen je hebt en welke voorzieningen noodzakelijk zijn.

Gaat het om een vervolgaanvraag? Dan hoef je alleen een akkoordverklaring bij ons aan te vragen als je naar een niet-gecontracteerde leverancier gaat. Ga je naar een gecontracteerde leverancier? Dan regelt deze de aanvraag voor je.

De leveranciers leveren de voeding binnen 24 uur nadat zij het aanvraagformulier hebben ontvangen. Bij spoed leveren zij zelfs binnen 4 uur. Vervolgleveringen worden direct uit voorraad geleverd of uiterlijk binnen 3 werkdagen na bestelling.

Nog vragen? We zijn er voor je

Naar boven