Inkoop van zorg

CZ groep maakt voor PZP afspraken met zorgverleners en leveranciers over goede en betaalbare zorg. En over hoeveel zorg we in Nederland gebruiken. Dat noemen we 'zorginkoop'. Wat houdt dat nu in?

Goede en betaalbare zorg voor iedereen

CZ Groep maakt afspraken met zorgverleners over de zorg die ze verlenen aan onze verzekerden en aan welke kwaliteitseisen die moeten voldoen.

Afspraken met zorgverleners

Waar wordt extra gelet op kwaliteit?

CZ Groep gelooft dat je betere zorg krijgt als zorgverleners doen waar ze goed in zijn. Daarom maakt zij voor sommige aandoeningen alleen afspraken met gespecialiseerde zorgverleners.

Meer over de afspraken met zorgverleners

Wachttijden

Iedereen mag rekenen op goede zorg: snel en bereikbaar. Kijk welke afspraken PZP heeft gemaakt over wachttijden en bereikbaarheid.

Wat is een omzetplafond en wat betekent dat voor mij?

Elk jaar maken we met name met gecontracteerde ziekenhuizen, GGZ-instellingen en instellingen voor wijkverpleging afspraken over kwaliteit en kosten. En we spreken een omzetplafond af. Maar wat betekent dat nou precies?

Wat is een omzetplafond en wat betekent dat voor mij?

Diversiteitsbeleid

Bij PZP is iedereen welkom: ziek of gezond en met verschillende levensbeschouwelijke- of geloofsovertuigingen en/of culturele achtergrond. Als je bij de keuze voor een zorgaanbieder rekening wil houden met je geloofsovertuiging of culturele achtergrond is dat geen probleem. Het aanbod van contracteerde zorg door PZP is namelijk dusdanig breed, dat je in de meeste gevallen als onderdeel van je zorgpolis terecht kunt bij de zorgaanbieder van je keuze.
Ben je op zoek naar een specifieke zorgverlener die volgens je geloofsovertuiging je op de juiste manier kan behandelen, dan kan je contact op nemen met het PZP Zorgteam. Dit team zal je helpen met het vinden van een zorgverlener die past bij je persoonlijke situatie.

Nog vragen? We zijn er voor je

Naar boven