De praktijkondersteuner doet meer dan je denkt

Heb je een chronische aandoening of psychische klachten? Dan kan je huisarts je verwijzen naar een praktijkondersteuner. Dat is fijn. Want een praktijkondersteuner kan je snel helpen, zonder dat je naar het ziekenhuis hoeft. En je betaalt geen eigen risico.

De praktijkondersteuner helpt sneller en heeft meer tijd voor je

Je kunt voor steeds meer zorg bij de huisarts terecht. Zo hebben ze een deel van de ziekenhuiszorg overgenomen. Bijvoorbeeld die voor mensen met een chronische aandoening of psychische klachten. Hiervoor is steeds vaker extra personeel aanwezig, zoals de praktijkondersteuner. De praktijkondersteuner kan je sneller helpen en heeft meer tijd voor je. De huisarts blijft wel altijd verantwoordelijk voor de behandeling en het voorschrijven van medicijnen.

Wat doet een praktijkondersteuner?

De praktijkondersteuner heeft een flink takenpakket. Dit doet de praktijkondersteuner allemaal:

  • Intake: samen bespreek je je klachten en medische verleden.
  • Spreekuur, lichamelijk onderzoek en medische handelingen.
  • Advies over gezond leven: samen maak je een plan van aanpak.
  • Begeleiden bij het innemen van medicijnen en het omgaan met je ziekte.
  • Ouderenzorg.
  • Overleggen met de huisarts of andere zorgverleners.
  • Doorverwijzen naar de huisarts of andere zorgverleners.

Er zijn twee soorten praktijkondersteuners

Er zijn 2 soorten praktijkondersteuners:

1. Praktijkondersteuner somatiek: De praktijkondersteuner somatiek biedt zorg en ondersteuning aan chronisch zieken en ouderen. Bijvoorbeeld bij diabetes, astma, longziekten en hart- en vaatziekten. Zo hebben ouderen met meerdere aandoeningen één vast aanspreekpunt. En een huisbezoek is vaak mogelijk.

2. Praktijkondersteuner geestelijke gezondheidszorg: De praktijkondersteuner GGZ ondersteunt de huisarts bij de behandeling van patiënten met psychische klachten. De praktijkondersteuner GGZ inventariseert en analyseert wat er bij je speelt en bespreekt samen met je de mogelijke vervolgstappen.

Vergoeding praktijkondersteuner

Zorg door een praktijkondersteuner vergoeden we vanuit de basisverzekering. Je betaalt geen eigen risico en ook geen eigen bijdrage.

Lees meer over de vergoeding praktijkondersteuner

Het verschil met de doktersassistent

De doktersassistent is het eerste aanspreekpunt voor alle patiënten. De assistent beantwoordt de telefoon, verzorgt de administratie, regelt het spreekuur en geef je voorlichting. De assistent doet ook kleine medische handelingen, bijvoorbeeld inentingen, hechtingen, bloeddrukmeting en EHBO.

Word je liever geholpen door de huisarts?

Ga in gesprek met je huisarts wanneer je liever niet door een praktijkondersteuner geholpen wordt. Een gesprek met de huisarts kan je bezorgdheid wegnemen.

Nog vragen? We zijn er voor je

Naar boven