Internationale Zorgpas

Wil je voor geplande zorg naar een Duitse medisch specialist in de drie Euregio’s Maas-Rijn, Maas-Rijn Noord en Rijn-Waal? Dat gaat heel makkelijk met de Internationale Zorgpas van PZP en de Duitse Krankenkasse 'Allgemeine Ortskrankenkasse Rheinland/Hamburg' (AOK). Je hebt een verwijzing van de (huis)arts nodig.

Hoe werkt de Internationale Zorgpas?

De Duitse zorgverlener controleert aan de hand van de Internationale Zorgpas online of je verzekerd bent bij PZP. De zorgverlener weet dan, dat hij de kosten rechtstreeks met de AOK kan afrekenen. De AOK rekent je zorgkosten vervolgens af met PZP. Je hoeft de kosten van de behandeling niet zelf aan de zorgverlener te betalen. Zorg die wordt afgerekend met de internationale zorgpas verrekent PZP met het eigen risico.

Waar moet je op letten?

We hebben met de AOK afspraken gemaakt over de zorg die onder de Internationale Zorgpas valt. Dit zijn alle gangbare medisch specialistische behandelingen waarvoor je in Nederland verzekerd bent.

Verwijst de Duitse medisch specialist je door naar een andere zorgverlener of schrijft deze iets voor? Dan kan het zijn dat zorg afgerekend wordt, die niet onder de Internationale Zorgpas valt. We betalen deze zorg aan de AOK en je ontvangt van ons een rekening. We kijken dan graag voor je of je toch verzekerd bent voor deze zorg. Op de rekening van de AOK zien wij niet welke zorg je gehad hebt. Vraag daarom bij je zorgverlener een uitgesplitste rekening op en declareer deze op de manier die jij het fijnst vindt. Met de PZP app, Mijn PZP of per post naar PZP: Postbus 4126, 5004 JC Tilburg t.a.v. Afdeling verzekerden Buitenland. Je krijgt dan een vergoeding volgens je verzekeringsvoorwaarden.

Hoe vraag je een Internationale Zorgpas aan?

  • Online: met het formulier Uw vraag aan PZP
  • Schriftelijk: via Postbus 4322, 5004 JH TILBURG
  • Telefonisch: via telefoonnummer 0800 023 12 90

Naar boven