Terugbetaling eigen risico

Heb je meegedaan aan de regeling gespreid betalen eigen risico? En heb je aan het eind van het jaar te veel betaald? Dan ontvang je in het eerste kwartaal van het volgende jaar het te veel betaalde bedrag terug.

Na afloop van een kalenderjaar ontvang je een eindafrekening. Wordt de regeling tussentijds beëindigd? Dan ontvang je binnen 7 dagen een eindafrekening. In de eindafrekening vermelden wij welk bedrag je ontvangt. Ook kan je zien welke kosten wij met je eigen risico hebben verrekend.

Eindafrekening na afloop kalenderjaar

  • Je ontvangt in het eerste kwartaal van het volgende jaar een eindafrekening. Hierin staat vermeld wat je hebt betaald en hoeveel eigen risico je hebt verbruikt.
  • In de eindafrekening staat welk bedrag je ontvangt. Dit bedrag ontvang je binnen 7 dagen na ontvangst van de brief. Heb je een betalingsachterstand? Dan verrekenen wij het te ontvangen bedrag met deze achterstand.

Tussentijdse afrekening

  • Binnen 7 dagen na het beëindigen van de regeling ontvang je de eindafrekening. Hierin staat vermeld wat je hebt betaald en hoeveel eigen risico je hebt verbruikt.
  • Heb je meer eigen risico verbruikt dan je betaald hebt? Dan brengen wij dit bedrag bij je in rekening. Kan je dit niet in één keer betalen? Geen zorgen. Je kunt een betalingsregeling met ons afspreken.

Accountteam PZP