Vergoeding voetzorg bij diabetes zorgprofiel 2, 3 en 4

Heb je diabetes en heeft je huisarts of podotherapeut vastgesteld dat je in diabetes zorgprofiel 2, 3 of 4 valt? Bekijk je vergoeding.

Vergoeding: basisverzekering

Als je diabetes zorgprofiel 2, 3 of 4 hebt, dan krijg je jaarlijks een voetonderzoek (screening) bij de huisarts, podotherapeut of medische specialist. Na het voetonderzoek wordt een persoonlijk zorgplan voor je opgesteld. Je krijgt alle noodzakelijke zorg uit je persoonlijk zorgplan vergoed uit je basisverzekering.

Eigen bijdrage

Je hoeft geen wettelijke Bedrag dat je zelf betaalt voor zorg, medicijnen of hulpmiddelen. De eigen bijdrage staat los van het eigen risico en wordt niet verrekend met het eigen risico. Lees meer over het verschil tussen eigen bijdrage en eigen risico.
 te betalen.

Eigen risico

Word je geholpen door een huisarts, podotherapeut of pedicure die als onderaannemer van de podotherapeut werkt? Dan betaal je geen eigen risico. Word je geholpen door een medisch specialist? Dan betaal je wel Voor sommige zorg betaal je eerst zelf een bedrag. Bijvoorbeeld voor ziekenhuiszorg. Dit bedrag noemen we het eigen risico. Het verplicht eigen risico wordt ieder jaar bepaald door de overheid. In 2024 is dit € 385. Is je eigen risico op? Dan vergoeden wij de zorg. Je kunt bovenop het verplichte eigen risico ook nog een vrijwillig eigen risico kiezen van maximaal € 500. Bijvoorbeeld als je niet zo vaak zorg nodig hebt. Je betaalt geen eigen risico over je aanvullende verzekering.

Wat regel je zelf?

Vraag een verwijzing van je arts.

Waar kan je terecht?

Je huisarts kan je vertellen of je de zorg uit een Samenwerking tussen je huisarts en andere zorgverleners, zoals een podotherapeut.
 vergoed krijgt. Is er geen ketenzorgprogramma bij je in de buurt of wil je zelf een podotherapeut kiezen? Vind een podotherapeut met een contract voor voetzorg bij diabetes zorgprofiel 2, 3 en 4.

Ga je naar een podotherapeut zonder contract? Dan krijg je misschien minder vergoed. De podotherapeut moet wel “kwaliteitsgeregistreerd” zijn in het Kwaliteitsregister Paramedici en lid zijn van de Nederlandse Vereniging van Podotherapeuten (N.V.v.P.). Anders krijg je geen vergoeding.

De podotherapeut kan de behandelingen ook laten uitvoeren door een pedicure. De podotherapeut brengt de kosten bij ons in rekening.

Nog vragen? We zijn er voor je

Naar boven