Vergoeding voetzorg bij diabetes zorgprofiel 2, 3 en 4

Heb je diabetes en heeft je huisarts of podotherapeut vastgesteld dat je in diabetes zorgprofiel 2, 3 of 4 valt? Bekijk je vergoeding.

Vergoeding: basisverzekering

Als je diabetes zorgprofiel 2, 3 of 4 hebt, dan krijg je jaarlijks een voetonderzoek (screening) bij de huisarts, podotherapeut of medische specialist. Na het voetonderzoek wordt een persoonlijk zorgplan voor je opgesteld. Je krijgt alle noodzakelijke zorg uit je persoonlijk zorgplan vergoed uit je basisverzekering.

De vergoeding geldt als je naar een zorgverlener gaat waarmee afspraken zijn gemaakt over kwaliteit en prijzen. Kies je voor een niet-gecontracteerde zorgverlener? Dan betaal je mogelijk (een deel van) de kosten zelf. Dit is afhankelijk van je polis. .

Eigen bijdrage

Je hoeft geen wettelijke eigen bijdrage te betalen.

Eigen risico

Word je geholpen door een huisarts, podotherapeut of pedicure die als onderaannemer van de podotherapeut werkt? Dan betaal je geen eigen risico. Word je geholpen door een medisch specialist? Dan betaal je wel Bedrag dat je eerst zelf betaalt voordat je een vergoeding krijgt voor zorg. In Nederland kennen we 2 vormen van eigen risico, het verplichte en het vrijwillige eigen risico. Het verplichte eigen risico stelt de overheid vast en is in  2019 € 385. Bovenop het verplichte eigen risico kan je kiezen voor een vrijwillig eigen risico van maximaal € 500. Het eigen risico geldt alleen voor de basisverzekering.

Wat regel je zelf?

Vraag een verwijzing van je arts.

Waar kan je terecht?

Je huisarts kan je aangeven of je de zorg uit een ketenzorgprogramma (samenwerking tussen je huisarts en andere zorgverleners zoals een podotherapeut) vergoed kunt krijgen. Is er geen ketenzorgprogramma bij je in de buurt, heb je diabetes mellitus type 2, 3 of 4 of wil je zelf een podotherapeut kiezen? Bekijk in de Zorgvinder onze gecontracteerde podotherapeuten.

Als je kiest voor een niet-gecontracteerde podotherapeut dan moet deze “kwaliteitsgeregistreerd” zijn in het Kwaliteitsregister Paramedici en lid zijn van de Nederlandse Vereniging van Podotherapeuten (N.V.v.P.).

De podotherapeut kan de behandelingen ook laten uitvoeren door een pedicure die als onderaannemer van de podotherapeut werkt.

Nog vragen? We zijn er voor je