Vergoeding contributie patiëntenvereniging

Wat krijg je vergoed voor de contributie van een patiëntenvereniging? Bekijk de vergoeding in onze zorgverzekeringen.

Wat krijg je vergoed?

Uit een aantal aanvullende verzekeringen vergoeden wij de contributie en/of het inschrijfgeld van maximaal twee landelijke of regionale patiëntenverenigingen. In plaats van een patiëntenvereniging mag het ook een kruisvereniging of een thuiszorginstelling zijn die regionaal of landelijk werkt.

Wat krijg je vergoed?

Aanvullende verzekering Vergoeding
Jongeren PZP  Geen vergoeding
Basis PZP € 10,- per jaar
Plus PZP € 25,- per jaar
CZ Top Collectief Geen vergoeding

Eigen bijdrage

Je hoeft geen wettelijke eigen bijdrage te betalen.

Eigen risico

Je hoeft geen eigen risico te betalen.

Waar kan je terecht?

De patiëntenvereniging is lid van of aangesloten bij één van de volgende instellingen:

  • de Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie;
  • de Chronisch zieken en Gehandicapten Raad Nederland;
  • het Platform Verstandelijk Gehandicapten;
  • het Landelijk Platform Geestelijke Gezondheidszorg

Nog vragen? We zijn er voor je