Vergoeding IVF

Wat krijg je vergoed voor vruchtbaarheidsbehandelingen (IVF)? Bekijk de vergoeding in onze zorgverzekeringen.

Wat krijg je vergoed?

Bij in-vitrofertilisatie (IVF) worden een of meer eicellen buiten het lichaam bevrucht met zaadcellen. Als de bevruchting is geslaagd, plaatst een arts het bevruchte eitje (embryo) in de baarmoeder. Een IVF-poging bestaat uit 4 stappen:

  1. De vrouw krijgt een behandeling met hormonen. Door de hormonen moeten de eicellen rijp worden.
  2. De arts haalt enkele eicellen weg bij de vrouw (follikelpunctie).
  3. In het laboratorium worden de eicellen bevrucht in een bakje.
  4. De arts plaatst een of twee embryo's in de baarmoederholte.

Er worden 3 pogingen vergoed (tot 43 jaar). Een poging telt pas als stap 2 (de follikelpunctie) is geslaagd. Het terugplaatsen van embryo's die eerder verkregen zijn (bijvoorbeeld ingevroren embryo's) valt onder de poging waarin die embryo's verkregen zijn.

Voor verzekerden tot 38 jaar worden bij IVF de 1e en 2e behandeling maximaal één embryo teruggeplaatst. Bij de 3e behandeling worden één of twee embryo's teruggeplaatst. Van 38 jaar tot 43 jaar wordt bij alle drie de behandelingen één of twee embryo's teruggeplaatst.

Je arts kan, afhankelijk van je medische indicatie, een intracytoplasmatische sperma-injectie (ICSI-behandeling) voorstellen in plaats van een IVF-behandeling. Een ICSI-behandeling lijkt veel op een IVF-behandeling. Alleen de procedure in het laboratorium is anders.

IVF- en ICSI-behandelingen krijg je vergoed uit de basisverzekering. Je hebt een verwijzing nodig van een arts. In de verwijzing moet staan welke beperkingen je hebt en waarom je de vruchtbaarheidsbehandeling nodig hebt. De behandelingen KI en IUI worden eveneens vergoed vanuit de basisverzekering. Dit geldt ook voor de bijbehorende hormoonpreparaten.

Je krijgt deze vergoeding als je naar een zorgverlener met een contract voor je behandeling gaat. Met deze zorgverleners hebben wij namelijk afspraken gemaakt over kwaliteit en prijzen. Ga je naar zorgverlener zonder contract? Dan krijg je misschien niet alles vergoed.

Eigen bijdrage

Je hoeft geen wettelijke eigen bijdrage te betalen.

Eigen risico

In 2020 is het verplicht eigen risico € 385 per jaar.

De vergoeding vanuit de basisverzekering valt onder het eigen risico. Heb je gekozen voor een vrijwillig eigen risico? Dan verrekenen we de kosten eerst met je verplichte eigen risico en daarna met je vrijwillig eigen risico. Als je je eigen risico voldaan hebt, wordt deze zorg uit je verzekering vergoed tot het maximum bedrag waarvoor je bent verzekerd. Het eigen risico geldt voor verzekerden vanaf 18 jaar.

Waar kan je terecht?

Op zoek naar een zorgverlener met een contract voor IVF? Vind een zorgverlener bij je in de buurt.

Wil je in het buitenland geholpen worden? Stuur dan het aanvraagformulier IVF ICSI fertilisatiebehandeling buitenland naar ons op.

Nog vragen? We zijn er voor je