Eigen bijdrage medicijnen

Vanuit de basisverzekering vergoeden we de kosten voor medicijnen als deze voorkomen in het geneesmiddelen vergoedingensysteem (GVS). Voor sommige medicijnen betaal je naast het eigen risico een eigen bijdrage.

Eigen bijdrage medicijnen

Sommige medicijnen worden niet helemaal vergoed uit de basisverzekering. Je betaalt dan een deel zelf, zoals vaak bij ADHD-medicijnen. Dit heet een eigen bijdrage. Vanaf 1 januari 2019 is de eigen bijdrage nooit meer dan € 250, dit heeft de overheid zo bepaald. Dat is goed nieuws als je veel medicijnen nodig hebt. In 2018 is er namelijk geen maximum voor deze eigen bijdrage en moeten sommige patiënten veel bijbetalen.

In 2018 betaal je de eigen bijdrage voor medicijnen meestal zelf bij de apotheek. De apotheek stuurt naar ons alleen de rekening van het deel dat vergoed wordt uit de basisverzekering. In 2019 declareert de apotheek alle kosten voor het medicijnen bij ons. Wij sturen je dan de rekening van de eigen bijdrage. Je hoeft dus bij de apotheek niet meer zelf bij te betalen, maar wij sturen je de rekening van de eigen bijdrage.
Bijvoorbeeld:

  • Heb je de eigen bijdrage van € 250 nog niet opgemaakt en heb je geen aanvullende verzekering waarin de eigen bijdrage vergoedt wordt? Dan sturen wij je de rekening van de eigen bijdrage.
  • Heb je de aanvullende verzekering CZ Top Collectief en heb je de eigen bijdrage van € 250 nog niet opgemaakt? Dan verrekenen wij de eigen bijdrage met je aanvullende verzekering.

Let op! Heb je het eigen risico nog niet helemaal opgemaakt? Dan verrekenen wij het deel dat vergoed wordt uit de basisverzekering met het openstaand eigen risico. Het kan dan ook voorkomen dat je de rekening krijgt voor de eigen bijdrage én het eigen risico.

Heb je de eigen bijdrage van € 250 opgemaakt en ook je eigen risico verbruikt? Dan vergoeden wij jouw medicijnen volledig uit je basisverzekering.

Een rekenvoorbeeld

David krijgt een medicijn van de apotheek. Hij heeft een basisverzekering van PZP met een verplicht eigen risico van € 385 en heeft de aanvullende verzekering CZ Top Collectief. Wat betaalt hij voor het medicijn?

  1. David haalt het medicijn bij zijn apotheek.
  2. Het medicijn kost € 80. Vanuit de basisverzekering wordt € 60 voor het medicijn vergoed. De eigen bijdrage is € 20.
  3. Het medicijn wordt vergoed uit de basisverzekering. David betaalt dit dus eerst vanuit zijn eigen risico.
  4. In totaal betaalt hij zelf € 20 eigen bijdrage + € 60 eigen risico = € 80.
  5. Uit zijn aanvullende verzekering krijgt hij € 20 eigen bijdrage terug.

Hoogte eigen bijdrage

Bekijk op Medicijnkosten.nl wat de maximale vergoeding is voor je medicijn en wat je eventueel zelf betaalt (eigen bijdrage).

Ben je niet het hele jaar bij ons verzekerd? Dan hoef je niet de eigen bijdrage van € 250 volledig te betalen. De eigen bijdrage wordt dan berekend op het aantal dagen dat je bij ons verzekerd bent.