Het verschil tussen eigen risico en eigen bijdrage

De eigen bijdrage en het eigen risico zijn kosten voor zorg die je zelf betaalt. Toch zijn ze niet hetzelfde. We zetten de verschillen voor je op een rij.

Eigen risico

Het eigen risico is het bedrag dat je eerst zelf betaalt voordat je een vergoeding krijgt voor zorg. Je betaalt het eigen risico als je 18 jaar of ouder bent en zorg nodig hebt uit de basisverzekering. In 2020 is het verplicht eigen risico € 385 per jaar. De overheid stelt het verplicht eigen risico vast. Bovenop het verplicht eigen risico kan je kiezen voor een vrijwillig eigen risico.

Eigen bijdrage

Een wettelijke eigen bijdrage betekent dat je voor sommige zorg een deel van de kosten zelf betaalt. De hoogte van de eigen bijdrage en de zorgsoorten waarvoor deze geldt, stelt de overheid vast. Zo geldt er bijvoorbeeld een eigen bijdrage voor zittend ziekenvervoer, kraamzorg en sommige medicijnen.

De eigen bijdrage en het eigen risico zijn kosten voor zorg die u zelf betaalt. Toch zijn ze niet hetzelfde. De eigen bijdrage is voor alle leeftijden en geldt voor sommige zorg uit de basis- of aanvullende verzekering. Soms kunt u er een vergoeding voor krijgen uit de aanvullende verzekering. De hoogte van de eigen bijdrage hangt af van de zorg die u krijgt. Het eigen risico geldt voor iedereen vanaf 18 jaar en is alleen voor zorg uit de basisverzekering. Je krijgt geen vergoeding voor het eigen risico. Het eigen risico is altijd een maximumbedrag per jaar.

Soms betaal je eigen bijdrage én eigen risico

Voor sommige zorg betaal je eigen risico en een eigen bijdrage. Je betaalt dan eerst de eigen bijdrage. Het bedrag dat overblijft, telt mee voor je eigen risico.

Een rekenvoorbeeld

Mieke heeft een hoortoestel nodig. Ze heeft een basisverzekering bij PZP met een eigen risico van € 385 én de aanvullende verzekering CZ Top Collectief. Wat betaalt ze voor haar hoortoestel?

  1. Mieke koopt een hoortoestel van € 1200.
  2. De eigen bijdrage is 25%, dus € 300. Deze kosten betaalt Mieke zelf. Er blijft een bedrag over van € 900.
  3. Het hoortoestel wordt vergoed uit de basisverzekering. Mieke betaalt dus eigen risico.
  4. In totaal betaalt ze zelf € 300 eigen bijdrage + € 385 eigen risico = € 685.
  5. Uit haar aanvullende verzekering krijgt ze € 200 eigen bijdrage terug.
  6. PZP vergoedt in totaal € 715. En Mieke hoeft in 2020 geen eigen risico meer te betalen.

Nog vragen? We zijn er voor je

Algemeen-NaarBoven