Vergoeding eerstelijnsdiagnostiek (huisartsenzorg)

Eerstelijnsdiagnostiek is extra onderzoek op verzoek van de huisarts. Bijvoorbeeld bloedafname of een röntgenfoto. Kijk hoe het werkt en wat je vergoed krijgt voor eerstelijnsdiagnostiek.

Wat krijg je vergoed?

Soms heeft de huisarts meer informatie nodig om de juiste diagnose te stellen of om vast te stellen welke mogelijke vervolgbehandeling nodig is. Je arts verwijst je dan door voor eerstelijnsdiagnostiek. Voorbeelden zijn: bloedafname, een röntgenfoto of weefselonderzoek. Deze zorg valt onder de basisverzekering. Je hebt wel een verwijzing van de huisarts nodig.

Je krijgt deze vergoeding als je naar een zorgverlener met een contract voor je behandeling gaat. Met deze zorgverleners hebben wij namelijk afspraken gemaakt over kwaliteit en prijzen. Ga je naar zorgverlener zonder contract? Dan krijg je misschien niet alles vergoed.

Eigen bijdrage

Je hoeft geen wettelijke eigen bijdrage te betalen.

Eigen risico

In 2021 is het verplicht eigen risico € 385 per jaar. In 2020 was het verplicht eigen risico ook € 385.

De vergoeding vanuit de basisverzekering valt onder het eigen risico. Heb je gekozen voor een vrijwillig eigen risico? Dan verrekenen we de kosten eerst met je verplichte eigen risico en daarna met je vrijwillig eigen risico. Als je je eigen risico voldaan hebt, wordt deze zorg uit je verzekering vergoed tot het maximum bedrag waarvoor je bent verzekerd. Het eigen risico geldt voor verzekerden vanaf 18 jaar.

Waar kan je terecht?

Je kunt terecht bij ziekenhuizen en zelfstandige behandelcentra zoals trombosediensten en huisartsenlaboratoria. Dit hangt af van het onderzoek dat je nodig hebt. Je huisarts kan je adviseren.

Op zoek naar een zorgverlener met een contract? Vind een zorgverlener bij je in de buurt.

Wil je zelf (preventief) onderzoek laten doen?

Dan wordt het onderzoek niet vergoed vanuit de basisverzekering. Je betaalt de kosten zelf. Een verwijzing van de huisarts is dan niet nodig.

Hoe snel kan je terecht voor eerstelijns diagnostiek?

Voor sommige onderzoeken (bijvoorbeeld bloedafname een röntgenfoto) hoef je geen afspraak te maken en kan je direct terecht bij de zorgverlener. Andere vormen van onderzoek worden wel op afspraak gedaan, je kunt hiervoor contact opnemen met de zorgaanbieder. Meestal zit er een dag tussen het maken van de afspraak en de afspraak zelf.

Naar boven