Pgb verpleging en verzorging wijzigen

Heb je een pgb verpleging en verzorging? En wil je een wijziging doorgeven? Vul het wijzigingsformulier in en stuur het op.

Wanneer vul je het wijzigingsformulier in?

Je vult het wijzigingsformulier Zvw-pgb bijvoorbeeld in als:

  • je een adreswijziging wil doorgeven
  • de budgethouder langer dan 2 maanden in een ziekenhuis of een andere zorginstelling wordt opgenomen
  • je het pgb wil beëindigen 
  • de urenverhouding pgb/ZIN (zorg in natura) wijzigt

Zó geef je een wijziging door

  1. Download en print het wijzigingsformulier

  2. Vink de soort wijziging aan en vul de bijbehorende vragen in.

  3. Stuur het volledig ingevulde formulier per post naar onze afdeling Medische Beoordelingen.

Nog vragen? We zijn er voor je

Naar boven